Op Mijn Centrada kunt u 24/7 alles regelen wat met uw inschrijving of huurwoning te maken heeft.

Vanaf 1 januari 2015 kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur terecht op ons kantoor zonder afspraak.

's Middags tussen 12:30 en 17:00 uur kunt u alleen op afspraak terecht.

Verbergen X    

Wachttijd voor huurwoning vrij stabiel

IMG_9493c 29 april 2015

De wachttijden voor betaalbare huurwoningen in Lelystad zijn al een aantal jaar min of meer hetzelfde. Uit de ‘Rapportage Woonruimteverdeling 2014’ blijkt dat de gemiddelde wachttijd voor het vierde jaar achtereen iets boven de drie jaar ligt. De rapportage maakt onderdeel uit van het ‘Lokaal Akkoord’ en de specifieke jaarafspraken tussen gemeente Lelystad en woningcorporatie Centrada. De rapportage wordt gebruikt om de afspraken te evalueren en als sturingsinstrument.

Vacature Raad van Commissarissen

24 april 2015

Huurdersvereniging "Ons Belang" (HVOB) en Centrada zoeken een Lid van de Raad van Commissarissen (m/v) met het profiel juridische deskundigheid en aandacht voor huurdersbelangen. Klik hier voor meer informatie

Dringend op zoek naar een woning? Dit zijn de mogelijkheden

24 april 2015

Centrada verdeelt de huurwoningen in Lelystad op basis van wachttijd. Hoe langer u staat ingeschreven, hoe groter de kans is dat u voor een woning in aanmerking komt. Het kan gebeuren dat u door omstandigheden dringend woonruimte nodig heeft, maar nog niet lang genoeg ingeschreven staat om voor een passende woning in aanmerking te komen. Zit u in zo’n situatie, dan zijn er verschillende mogelijkheden.

Huurverhoging en betaalbaar wonen

geld21 22 april 2015

De jaarlijkse huurverhoging staat voor de deur. Ook Centrada verhoogt dit jaar weer per 1 juli de huren. Tegelijkertijd spannen we ons in om het wonen betaalbaar te houden voor onze huurders. Hoe we dat doen en waarom we dan toch de huren verhogen, leest u in dit artikel.

Vervangen gasleidingen

17 april 2015

Begin 2015 heeft de gemeente Lelystad besloten om bij alle woningen die voor 1986 gebouwd zijn de gasleidingen te inspecteren. Hiervoor is Lelystad opgedeeld in vier delen, bestaande uit verschillende groepen woningen, ook wel clusters genoemd. Woningeigenaren uit een cluster (of een paar clusters samen) ontvangen een uitnodiging voor een bewonersavond. Tijdens deze avond krijgen zij meer informatie over de verschillende leidingen, de werkwijze, toetsing en planning.

Meer nieuws


webdesign door ipsis b.v.