Huuropbouw

De huur die u elke maand aan Centrada betaalt, bestaat uit de huurprijs en eventueel een voorschot voor servicekosten. Hier vindt u meer informatie over de manier waarop de hoogte van de huurprijs wordt bepaald en welke bijkomende kosten er mogelijk samen met de huur in rekening worden gebracht.

Huurprijs
Centrada baseert de huurprijs van een woning op de (aftop)grenzen van de huurtoeslag. Huurtoeslag is een toeslag die u als huurder kunt aanvragen bij de Belastingdienst als de huur in verhouding tot uw inkomen te hoog is (zie www.toeslagen). Hiermee kiest Centrada voor het betaalbaar houden van haar huurwoningen. Op basis van de huurtoeslaggrenzen hanteert Centrada grofweg de volgende huurprijzen: 

Type woning / product

Netto huurprijs per maand*

- Appartement voor jongeren tot 23 jaar

Tot € 410,-

- Appartementen voor één of twee personen vanaf 23 jaar met een laag inkomen

Vanaf € 460,-

- Eengezinswoningen met maximaal twee slaapkamers
- Appartementen met maximaal twee slaapkamers

Vanaf € 586,-

- Eengezinswoningen met drie of meer slaapkamers
- Appartementen met drie of meer slaapkamers

Vanaf € 628,-

- Vrije sector huurwoningen (geen huurtoeslag mogelijk)

Vanaf € 711,-

* Prijspeil november 2016

Er zijn enkele uitzonderingen. Zo kiest Centrada ervoor om een lagere huurprijs te vragen voor woningen die relatief een laag energielabel hebben (energielabel E t/m G). Daarnaast kan het zijn dat Centrada op basis van de kwaliteit van de woning uitgedrukt in punten minder mag vragen dan de grens van de huurtoeslag (voor meer informatie klik hier). Of dat de servicekosten het recht op huurtoeslag in gevaar brengen. Ook dan is de huurprijs lager. Een hogere huurprijs hanteert Centrada voor woningen met extra kwaliteit/meer comfort. Te denken valt aan woningen met een garage of een aangepaste woning.

Bijkomende kosten
Het kan zijn dat u tegelijk met de huur betaalt voor extra diensten (servicekosten). Deze bijkomende kosten zijn niet voor alle huurders hetzelfde, maar zijn afhankelijk van waar u woont of welke diensten u afneemt. In uw huurcontract en in de jaarlijkse huurverhogingsbrief vindt u exact terug voor welke bijkomende kosten u betaalt en hoe hoog dit bedrag is. U kunt bijvoorbeeld betalen voor:

 • Rioolontstoppingsfonds;
 • Glasfonds/verzekering;
 • Zonnepanelen;
 • Parkeerplaats;
 • Stroomverbruik voor de algemene ruimten*;
 • Schoonmaak algemene ruimte(n)*;
 • Glasbewassing*;
 • Kosten alarmering lift (telefoonkosten lift)*;
 • Onderhoud groenvoorziening*;
 • Huismeester*;
 • Lidmaatschap Huurdervereniging Ons Belang (HVOB).

De kosten van een aantal diensten wordt vooraf geschat (zie met * aangeduide diensten). Het bedrag dat u maandelijks aan servicekosten dient te betalen, is een voorschot voor geleverde diensten. Na afloop van elk kalenderjaar (uiterlijk eind april) ontvangt u een afrekening van de werkelijk gemaakte kosten. De afrekening en/of verwachte prijsstijgingen kunnen aanleiding zijn om de hoogte van de voorschotbedragen per 1 juli te wijzigen. Eventuele wijzigingen melden we in de jaarlijkse huurverhogingsbrief. Meer informatie over servicekosten vindt u in de Servicekostenwijzer.

Vragen?
Hebt u vragen over uw huurprijs of over de extra kosten? Dan kunt u op maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.00 uur contact opnemen met de Klantenservice, op telefoonnummer (0320) 239600.

 

 

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software