Huurverhoging

De overheid stelt ieder jaar het maximale percentage vast waarmee de huren mogen stijgen. Sinds 2013 is de hoogte van dat percentage afhankelijk van het inkomen. Huurders met een relatief hoog inkomen, kunnen hierdoor een extra verhoging ontvangen. U ontvangt de brief over de huurverhoging voor 1 mei in de brievenbus.

Huurverhoging 2018
Het percentage huurverhoging dat u krijgt is afhankelijk van drie zaken:

  1. het jaarinkomen van uw huishouden
  2. de huurprijs die u nu betaalt  
  3. de huurprijs die Centrada vraagt aan een (nieuwe) huurder van een vergelijkbare woning.

Betaalt u nu een huurprijs die rond deze vraagprijs ligt, dan verhoogt Centrada de huur niet of bijna niet. Ligt de huurprijs die u nu betaalt ver onder de vraagprijs voor nieuwe huurders, dan is uw huurverhoging hoger. Is de huurprijs die u nu betaalt (veel) hoger dan deze vraagprijs, dan kan het zijn dat uw huurprijs zelfs wordt verlaagd. Ontstane huurprijsverschillen worden zo kleiner en verdwijnen hierdoor op den duur.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Heeft u een jaarinkomen tot en met € 41.056, dan komt die verhoging niet boven 2,9% uit. Heeft u een jaarinkomen van meer dan € 41.056, dan geldt een maximum van 4,4%. Met deze inkomensafhankelijke huurverhoging wil Centrada huurders die een woning huren die eigenlijk te goedkoop voor ze is, stimuleren om te verhuizen naar een vrije sector huurwoning of naar een koopwoning. Of als zij dit niet willen of kunnen, een meer marktconforme huur laten betalen.

Ontvangt u een inkomensafhankelijke huurverhoging dan is de huurverhogingsbrief voorzien van een verklaring inkomensindicatie van de Belastingdienst. De verklaring is op adresniveau en vermeldt het aantal personen waarop het huishoudinkomen is berekend en geeft aan in welke categorie het inkomen valt. 

Bezwaar maken
In een aantal gevallen kunt u bezwaar maken tegen de nieuwe huurprijs. Ook tegen het inkomensafhankelijke deel. Hiervoor kunt u op www.huurcommissie.nl een bezwaarformulier downloaden. Het is belangrijk dat u dit formulier vóór 1 juli 2018 naar Centrada opstuurt. Wij nemen uw bezwaar in behandeling en vragen de Huurcommissie een uitspraak te doen wanneer wij het niet eens zijn met uw bezwaar.

Meer informatie
Op www.centrada.nl vindt u een lijst met antwoorden op veel gestelde vragen (pdf) over de aanpassing van de huurprijs. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust contact op met onze Klantenservice via wonen@centrada.nl of bel (0320) 23 96 00.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software