Huurverhoging

De overheid stelt jaarlijks het maximale huurverhogingspercentage vast. Sinds 2013 is de hoogte van het percentage huurverhoging afhankelijk van het inkomen. Huurders met een relatief hoog inkomen, kunnen een extra verhoging ontvangen. Jaarlijks ontvangt u uiterlijk voor 1 mei de huurverhogingsbrief op de mat.

Huurverhoging 2017
Het percentage huurverhoging dat u krijgt is afhankelijk van drie zaken:

  1. het jaarinkomen van uw huishouden,
  2. de huurprijs die u nu betaalt en
  3. de huurprijs die Centrada vraagt aan een (nieuwe) huurder van een vergelijkbare woning.

Betaalt u nu een huurprijs die rond deze vraagprijs ligt, dan verhoogt Centrada de huur niet of bijna niet. Betaalt u een huurprijs die (ruim) onder deze vraagprijs ligt dan is het percentage hoger.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Heeft u een jaarinkomen tot en met € 40.349, dan komt die verhoging niet boven 1,8% uit. Heeft u een jaarinkomen van meer dan € 40.349, dan geldt een maximum van 3,3%. Met deze inkomensafhankelijke huurverhoging wil Centrada huurders die een woning huren die eigenlijk te goedkoop voor ze is, stimuleren om te verhuizen naar een vrije sector huurwoning of naar een koopwoning.

Ontvangt u een inkomensafhankelijke huurverhoging dan is de huurverhogingsbrief voorzien van een verklaring inkomensindicatie van de Belastingdienst. De verklaring is op adresniveau en vermeldt het aantal personen waarop het huishoudinkomen is berekend en geeft aan in welke categorie het inkomen valt. 

Bezwaar
In een aantal gevallen kunt u bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging, ook tegen het inkomensafhankelijke deel. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.huurcommissie.nl

Heeft u een geldige reden om bezwaar te maken, dan kunt u bij de Huurcommissie een bezwaarformulier downloaden via hun website. Uw bezwaarformulier moet voor 1 juli 2017 bij Centrada binnen zijn. Wij nemen dan uw bezwaar in behandeling. Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar, verzoeken wij de Huurcommissie een uitspraak te doen.

Meer informatie
Heeft u vragen over de huurverhoging van 2017? U leest meer informatie in het overzicht met veel gestelde vragen (pdf). Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via wonen@centrada.nl of via telefoonnummer 0320 239 600.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software