IMG_1688website

Meepraten en meedenken

De klant staat bij Centrada centraal. Luisteren naar de mensen die in onze woningen wonen, is voor Centrada daarom heel belangrijk. U kunt op verschillende manieren uw stem laten horen.

Individuele huurders
Iedere huurder kan zich rechtstreeks wenden tot Centrada met vragen, opmerkingen, tips, complimenten of klachten.

Bewonerscommissies en woongroepen
Als het gaat om de belangen van meerdere bewoners in een complex of gebied, kunnen vertegenwoordigers van bewonerscommissies met ons overleggen.

Huurdervereniging Ons Belang (HVOB)
De HVOB behartigt de belangen van alle huurders van Centrada. Zij overlegt met Centrada over algemene huurderszaken.  

Onderzoek
Een andere, meer indirecte manier om naar de klant te luisteren is het doen van onderzoek. Centrada laat door deelname aan het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) continu de klanttevredenheid ten aanzien van de dienstverlening meten. Alleen als de dienstverlening goed is, wordt het zogenaamde KWH-label verdiend. Centrada is er trots op dat al sinds 2005 wordt voldaan aan de eisen van het label.

Bij sommige diensten wordt via een online of telefonische enquête achteraf naar de ervaringen van de klant gevraagd. Daarnaast maakt Centrada gebruik van onderzoek van andere partijen, zoals woningmarktonderzoeken van gemeente en rijk.

Wilt u meer weten over de manieren om uw stem te laten horen? Neem dan contact op met Centrada.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software