HVOB

Huurdervereniging Ons Belang (HVOB) is een volledig autonome vereniging van en voor huurders van Centrada. Het doel van de HVOB is om de belangen van de huurders op juiste wijze te behartigen. De vereniging wordt gerund door vrijwilligers en uit deze vrijwilligers is een bestuur gekozen. Dit bestuur begeleidt de dagelijkse gang van zaken.

U kunt bij de HVOB terecht voor voorlichting over allerlei zaken op huisvestingsgebied, zoals servicekosten, problemen bij renovatie, groot onderhoud en wettelijke regelingen. Bovendien biedt de HVOB, wanneer u dat wenst, ondersteuning bij het indienen van een klacht bij Centrada of bij het indienen van een bezwaarschrift bij de huurcommissie of kantonrechter.

Lidmaatschap
De werkzaamheden van de HVOB kunt u het beste vergelijken met die van een vakbond. U betaalt een soort ‘premie’. Hiervoor worden uw collectieve belangen behartigd en kunt u individueel terecht voor hulp als u dat nodig heeft. Voor € 0,75 per maand heeft u een sterke organisatie achter u staan die opkomt voor uw belangen.

Spreekuur:
Dinsdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur.
Donderdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur.

Contactgegevens:
Meentweg 1, 8224 BP in Lelystad.
Telefoonnummer: 0320-841733.
E-mail: info@hvob.nl
Website: www.hvob.nl 

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software