Huuropbouw

De huur die u elke maand aan Centrada betaalt, is opgebouwd uit twee kosten: de huurprijs en eventueel een voorschot voor servicekosten.
Meer informatie over de bepaling van de huurprijs vindt u hieronder.

Hoe bepaalt Centrada de huurprijzen?

De huurprijs van een woning is gebaseerd op de (aftop)grenzen van de huurtoeslag. Huurtoeslag is een toeslag die u bij de Belastingdienst kunt aanvragen als de huur in verhouding tot te hoog is voor uw inkomen (zie de website www.toeslagen.nl). Hierdoor kunnen wij onze woningen betaalbaar houden voor u als huurder. Op basis van de huurtoeslaggrenzen hanteren wij grofweg de volgende huurprijzen (prijspeil januari 2018): 

 • Appartement voor jongeren tot 23 jaar: tot € 417,-
 • Appartementen voor 1of 2 personen vanaf 23 jaar met een laag inkomen: vanaf € 467,-
 • Eengezinswoningen/appartementen met maximaal 2 slaapkamers: vanaf € 597,-
 • Eengezinswoningen/appartementen met 3 of meer slaapkamers: vanaf € 640,-
 • Vrije sector huurwoningen (geen huurtoeslag mogelijk): vanaf € 711,-

Uitzonderingen op bepaling huurprijzen

De huurprijs van een woning is gebaseerd op de (aftop)grenzen van de huurtoeslag. Er zijn echter uitzonderingen. Zo kiezen wij ervoor om een lagere huurprijs te vragen voor woningen die relatief een laag energielabel hebben (energielabel E t/m G).

Het kan ook gebeuren dat we op basis van de kwaliteit van een woning minder mogen vragen dan de grens van de huurtoeslag (meer informatie vindt u op de site van de rijksoverheid), of dat de servicekosten het recht op huurtoeslag in gevaar brengen. Ook dan is de huurprijs lager.

De huurprijs kan hoger uitvallen bij woningen met meer kwaliteit of comfort, zoals woningen met een garage of aangepaste woningen.

Bijkomende kosten

Het kan zijn dat u ook betaalt voor servicekosten. Deze bijkomende kosten zijn niet voor alle huurders hetzelfde, maar zijn afhankelijk van waar u woont en welke diensten u afneemt, bijvoorbeeld:

 • Rioolontstoppingsfonds;
 • Glasfonds/verzekering;
 • Zonnepanelen;
 • Parkeerplaats;
 • Stroomverbruik voor de algemene ruimten*;
 • Schoonmaak algemene ruimte(n)*;
 • Glasbewassing*;
 • Kosten alarmering lift (telefoonkosten lift)*;
 • Onderhoud groenvoorziening*;
 • Huismeester*;
 • Lidmaatschap Huurdervereniging Ons Belang (HVOB).

De kosten van een aantal diensten (hierboven met * aangeduid) worden vooraf geschat. Hiervoor betaalt u maandelijks een voorschotbedrag. Na elk kalenderjaar (uiterlijk eind april) ontvangt u de afrekening van de werkelijk gemaakte kosten. 

Voorschotbedragen en eindafrekening

In uw huurcontract en in de jaarlijkse huurverhogingsbrief vindt u exact terug voor welke bijkomende kosten u betaalt en hoe hoog dit bedrag is. De kosten van een aantal diensten (hierboven met * aangeduid) worden vooraf geschat. Het bedrag dat u maandelijks aan servicekosten moet betalen, is een voorschot voor geleverde diensten. Na elk kalenderjaar (uiterlijk eind april) ontvangt u de afrekening van de werkelijk gemaakte kosten. Deze afrekening en/of de verwachte prijsstijgingen bepalen de voorschotbedragen die u vanaf 1 juli betaalt. Eventuele wijzigingen melden we in de jaarlijkse huurverhogingsbrief. Meer informatie over servicekosten vindt u in de Servicekostenwijzer.