Huurverhoging

Elk jaar stelt de overheid vast met hoeveel procent we de huur maximaal mogen verhogen. Sinds 2013 is dit percentage afhankelijk van het inkomen. Huurders die meer verdienen, kunnen een extra huurverhoging ontvangen. U ontvangt elk jaar voor 1 mei de huurverhogingsbrief.

Huurverhoging 2019

Uw huurverhoging hangt af van drie zaken:

  1. Het jaarinkomen van uw huishouden;
  2. De huurprijs die u nu betaalt;
  3. De huurprijs voor (nieuwe) huurders van vergelijkbare woningen.

Is uw huidige huurprijs veel lager dan de huurprijs die we vragen aan nieuwe huurders van een vergelijkbare woning? Dan zal uw huurverhoging hoger zijn.
Is uw huurprijs ongeveer hetzelfde, dan zal er weinig of geen huurverhoging plaatsvinden. 
Betaalt u nu meer huur dan we vragen aan nieuwe huurders, dan kan uw huurprijs zelfs verlaagd worden.
Op die manier verdwijnen verschillen in huurprijzen (voor vergelijkbare woningen) die zijn ontstaan.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Heeft u een jaarinkomen tot en met € 42.436, dan kunt u een huurverhoging van maximaal 4,1% krijgen. Heeft u een jaarinkomen van meer dan € 42.436, dan geldt een maximum van 5,6%.

Met deze inkomensafhankelijke huurverhoging willen wij huurders die een woning huren die eigenlijk te goedkoop voor ze is, stimuleren om te verhuizen naar een vrije sector huurwoning of naar een koopwoning. Als zij dit niet willen of kunnen, wordt hun huurprijs meer marktconform.

Als u een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt, dan is uw brief voorzien van een verklaring inkomensindicatie van de Belastingdienst. Hierin staat het aantal personen waarop het huishoudinkomen is berekend en de categorie waar het inkomen in valt.

Bezwaar tegen de huurverhoging

U kunt bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging of tegen het inkomensafhankelijke deel. Meer informatie over bezwaar maken vindt u op de website van de Huurcommissie.

Heeft u een geldige reden om bezwaar te maken, dan kunt u een bezwaarformulier downloaden via de website van de Huurcommissie. Uw bezwaarformulier wordt in behandeling genomen als deze voor 1 juli 2019 bij ons is ingediend. Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar, verzoeken wij de Huurcommissie om een uitspraak te doen.

Vragen over de huurverhoging van 2019?

Heeft u vragen over de huurverhoging van 2019? Dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via wonen@centrada.nl of via telefoonnummer 0320 239 600.