Huurverhoging

Elk jaar stelt de overheid vast met hoeveel procent we de huur maximaal mogen verhogen. U ontvangt elk jaar voor 1 mei de huurverhogingsbrief.

Huurverhoging 2020

Uw huurverhoging hangt af van twee zaken:

  1. De huurprijs die u nu betaalt;
  2. De huurprijs voor (nieuwe) huurders van vergelijkbare woningen.

Is uw huidige huurprijs veel lager dan de huurprijs die we vragen aan nieuwe huurders van een vergelijkbare woning? Dan is  uw huurverhoging hoger.
Is uw huurprijs ongeveer hetzelfde, dan gaat de huur minder omhoog. Betaalt u nu (veel) meer huur dan we vragen aan nieuwe huurders, dan gaat uw huurprijs zelfs omlaag. Op die manier verdwijnen verschillen in huurprijzen (voor vergelijkbare woningen).

Wat als de huur te duur is?

Woont u te duur?

Te duur wonen betekent dat een groot deel van uw inkomen opgaat aan het betalen van de huur. Hierdoor kunt u moeilijk rondkomen met uw geld. Als uw persoonlijke situatie voldoet aan bepaalde voorwaarden denken wij graag met u mee of uw woonsituatie weer betaalbaarder is te maken. Misschien door te verhuizen naar een kleinere en goedkopere woning of door het aanpassen van de huur. Door het beantwoorden van enkele vragen kunt u hier nagaan of u aan de voorwaarden voldoet om uw situatie aan ons voor te leggen. Dit hangt af van hoe lang u er woont, hoe groot uw huishouden is, de hoogte van uw inkomen en welke huurprijs u betaalt. Vult u hiervoor het aanvraagformulier betaalbaar wonen in. U kunt tot 1 juni 2020 uw situatie aan ons voorleggen. 

Bezwaar tegen de huurverhoging

U kunt bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging. Meer informatie over bezwaar maken vindt u op de website van de Huurcommissie.

Heeft u een geldige reden om bezwaar te maken, dan kunt u een bezwaarformulier downloaden via de website van de Huurcommissie. Dien het bezwaarformulier voor 1 juli 2020 bij ons  in. Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar,  vragen wij de Huurcommissie om een uitspraak te doen.

Vragen over de huurverhoging?

Hier leest u antwoorden op veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen?  Neemt u dan contact op met onze Klantenservice via wonen@centrada.nl of via telefoonnummer 0320 239 600. Stuur een e-mail naar wonen@centrada.nl of chat met ons via de website. U kunt ook een WhatsApp sturen naar 0651254004.