Huurverhoging

Elk jaar stelt de overheid vast met hoeveel procent we de huur maximaal mogen verhogen. U ontvangt elk jaar voor 1 mei de huurverhogingsbrief.

Huurverhoging 2020

Uw huurverhoging hangt af van twee zaken:

  1. De huurprijs die u nu betaalt;
  2. De huurprijs voor (nieuwe) huurders van vergelijkbare woningen.

Is uw huidige huurprijs veel lager dan de huurprijs die we vragen aan nieuwe huurders van een vergelijkbare woning? Dan is  uw huurverhoging hoger.
Is uw huurprijs ongeveer hetzelfde, dan gaat de huur minder omhoog. Betaalt u nu (veel) meer huur dan we vragen aan nieuwe huurders, dan gaat uw huurprijs zelfs omlaag. Op die manier verdwijnen verschillen in huurprijzen (voor vergelijkbare woningen).

Bezwaar tegen de huurverhoging

U kunt bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging. Meer informatie over bezwaar maken vindt u op de website van de Huurcommissie.

Heeft u een geldige reden om bezwaar te maken, dan kunt u een bezwaarformulier downloaden via de website van de Huurcommissie. Dien het bezwaarformulier voor 1 juli 2020 bij ons  in. Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar,  vragen wij de Huurcommissie om een uitspraak te doen.

Vragen over de huurverhoging?

Hier leest u antwoorden op veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen?  Neemt u dan contact op met onze Klantenservice via wonen@centrada.nl of via telefoonnummer 0320 239 600. Stuur een e-mail naar wonen@centrada.nl of chat met ons via de website. U kunt ook een WhatsApp sturen naar 0651254004.