Leefbaarheidsprojecten

Prettig wonen betreft niet alleen een betaalbare en kwalitatief goede woning, maar ook een fijne buurt. Daarom zet Centrada zich in voor schone, hele en veilige wijken en buurten. Daarbij werkt Centrada intensief samen met de bewoners zelf, maar ook met bijvoorbeeld de gemeente, Huurdervereniging Ons Belang (HVOB) en zorg- of welzijnsorganisaties in Lelystad.

Achterpaden

In 2019 besteden we extra aandacht aan de buitenruimte in de Schoener, Griend, Wittezeestraat, Noord- Oostzeestraat en de Kamp. Als huurder bent u verantwoordelijk voor het netjes houden van de gehele buitenruimte. Wanneer er een achterpad is, dan bent u ook verantwoordelijk voor het onderhoud van dit achterpad (ook als er geen uitgang aan de achterzijde van uw tuin is). Zorg dat het achterpad goed toegankelijk is en vrij van onkruid en overhangend groen. Op die manier ziet het achterpad er niet alleen netjes en verzorgd uit, het is ook veiliger voor passanten.

Wanneer u gereedschap nodig heeft om uw tuin en het achterpad netjes te maken, dan kunt u hiervoor terecht bij Centrada. Wij lenen tuingereedschap zoals een snoeischaar, schop, schoffel en hark graag aan u uit! Voor meer informatie over de gereedschaps-uitleen kunt u ons bellen, tel: 0320 239 600. Ook als het achterpad loszittende tegels heeft, kunt u dit bij ons melden.

Pleingesprekken

We organiseren ook dit jaar weer pleingesprekken. Een afvaardiging van Welzijn, politie en wijkraden verzamelt bij de koffiekar op een centraal punt in de wijk. Buurtbewoners zijn vervolgens van harte welkom om een kopje koffie/thee te komen drinken en te praten over hun wijk.

Motiveren, stimuleren en faciliteren
Het doel is om na te denken over een prettige woonomgeving en waar nodig nieuwe initiatieven te ondersteunen. Verder is onderling goed sociaal contact een belangrijk speerpunt. De pleingesprekken vinden plaats in het voorjaar. Komt er pleingesprek bij u in de buurt, dan ontvangt u een uitnodiging.

Algemene ruimtes complexen

Een groot deel van de woningen die Centrada verhuurt, bevindt zich in een complex met trappenhuizen, portalen en galerijen. Kortom, algemene ruimtes waar alle bewoners van het complex gebruik van maken. In artikel 7.1 van het huurreglement staat: ‘De huurder zal eventuele trappenhuizen, portalen of galerijen bij het gehuurde regelmatig schoonhouden.’ Centrada krijgt echter steeds vaker klachten over vervuiling van de algemene ruimtes. En ook tijdens rondes door diverse complexen door bijvoorbeeld de bewonersconsulenten blijkt steeds vaker dat bovenstaand artikel niet altijd wordt nageleefd. Bewoners zijn vaak ook niet op de hoogte van de richtlijnen met betrekking tot het gebruik en het schoonhouden van de algemene ruimte. Daardoor zijn de algemene ruimtes in veel gevallen rommelig. Er ligt zwerfafval, op plekken waar dit niet is toegestaan staan bijvoorbeeld scootmobiels en fietsen of er zijn zitjes gecreëerd die vluchtwegen blokkeren.

In de komende maanden gaat Centrada regelmatig controles uitvoeren in de verschillende complexen. Woont u in een complex, dan is het fijn te weten wat er precies van u verwacht wordt. Daarom vindt u in onderstaand overzicht hoe de algemene ruimtes eruit moeten zien.

  • De algemene ruimte van het complex is schoon;
  • Plantjes in vensterbanken zijn goed verzorgd;
  • Verlichting, trapleuningen en brievenbussen zijn heel. Is dit niet het geval, dan kunt u dit melden via de website of door te bellen naar onze Klantenservice, tel: 0320 239 600.
  • Er is in de algemene ruimtes en op de galerijen een vrije doorgang van minimaal 1,20 m.
  • Er mogen geen brandbare spullen in de algemene ruimtes staan;
  • Fietsen staan op de daarvoor bestemde plek (in de berging of in het fietsenrek)
  • Vluchtwegen zijn vrij
  • Scootmobiels staan op de daarvoor aangewezen plekken.

Gezamenlijke aanpak Jol

Samen met de gemeente, de HVOB, wijkraad Kustwijk en Welzijn Lelystad pakt Centrada de uitstraling en leefbaarheid van de Jol aan, zodat de bewoners weer trots zijn op hun wijk.

Daarnaast blijft Centrada bewoners aanspreken op slecht tuinonderhoud en ondersteuning bieden waar nodig is. Maar als het nodig is om handhavend op te treden doen we dat ook. Nieuwe bewoners worden welkom geheten door de bewonersconsulent van Centrada en de wijkagent. We bespreken wat de bewoner van ons en de politie mag verwachten en andersom. Wilt u hierover in gesprek? Stuur dan een e-mail met uw naam, huisnummer en telefoonnummer naar: gebiedsregisseurs@centrada.nl.

Gerelateerde onderwerpen