Overlast

Burenoverlast staat al jarenlang op nummer 1 in de ergernissen top-tien. Terwijl een goede verstandhouding tussen buren zo belangrijk en waardevol is!

Een paar handige tips

  • maak kennis met uw buren
  • houd het volume van uw stereo en televisie beperkt of draag een koptelefoon
  • waarschuw uw buren voordat u gaat klussen en klus niet tussen 22.00 en 07.00 uur
  • lees nog meer tips in de brochure 'Burenoverlast, wat te doen?' die u hiernaast kunt downloaden.

Wat te doen als u overlast ervaart?

Het is van belang dat u eerst zelf de buren benadert en uitlegt waar u last van heeft. Hieronder vindt u een aantal tips om een goed gesprek aan te gaan:

  • ga niet naar de buren toe als u boos bent. U zegt dan misschien de verkeerde dingen
  • vraag eerst of het gesprek gelegen komt. Zo niet, maak dan een andere afspraak
  • behandel de ander zoals u zelf behandeld zou willen worden
  • reageer niet op overlast door hetzelfde gedrag te vertonen
  • meer tips leest u in de brochure 'Burenoverlast, wat te doen?' die u hiernaast kunt downloaden

Als het niet lukt problemen met de buren samen uit te praten, kan buurtbemiddeling misschien helpen. Kijk voor meer informatie op www.welzijnlelystad.nl

Een dagboek bijhouden en melden bij Centrada

Pas als u er samen met uw buren niet uitkomt, adviseren wij u contact op te nemen met de bewonersconsulent van Centrada. Wij vragen u bij te houden wanneer u de overlast ervaart. U kunt gebruik maken van het formulier voor het registreren van overlast

Klikt u op de button 'overlast melden'. U kunt het formulier uploaden bij uw melding. 

 

Anonieme meldingen

Als u bij Centrada een overlastmelding doet behandelen wij deze altijd vertrouwelijk. De gegevens van de melder geven wij nooit zonder toestemming door aan de overlastgever. Wij gebruiken deze alleen om navraag te doen en een terugkoppeling te geven over de stand van zaken. Omdat wij bij anonieme meldingen geen aanvullende vragen kunnen stellen, nemen wij deze meldingen niet in behandeling. Een anonieme melding kan wel aan een al lopend dossier worden toegevoegd, maar kan in geen enkel geval worden gebruikt als bewijsmiddel.