Asbest

Asbest is een slijtvast en goedkoop materiaal dat voor 1994 veel werd gebruikt in de bouw. In 90% van de gebouwen in Nederland zit asbest. Ook in een groot deel van de woningen van Centrada. Asbest is helaas geen onschuldig materiaal. Als de kleine asbestvezeltjes los komen en worden ingeademd, kan dit een risico vormen voor de gezondheid. Daarom is het gebruik van asbest sinds 1 juli 1993 verboden. Asbest dat voor die tijd in woningen is toegepast mag blijven zitten. Zolang dit in een goede staat verkeert, niet beschadigd is en niet wordt bewerkt, vormt dit asbest in de woning geen risico voor de gezondheid.

Zit er asbest in uw woning?

In de afgelopen jaren heeft Centrada in beeld gebracht in welke woningen asbest verwerkt zou kunnen zijn. We vinden het belangrijk u goed te informeren over óf en waar er mogelijk asbest in uw woning zit. U mag in deze asbesthoudende toepassingen niet zagen, boren, schroeven, schuren, breken of slopen.

Asbest kan ook zijn verwerkt in producten die voor 1984 zijn geproduceerd, zoals vloerbedekking (zeil of tegels), plantenbakken of golfplaten dakjes van voor 1994. Ook daarvoor geldt dat u die niet mag bewerken.

Of en waar er mogelijk asbest in uw woning zit kunt u hier bekijken of opvragen bij onze klantenservice.

Wanneer moet u contact opnemen met Centrada?

In de volgende situaties raden we u aan contact op te nemen met Centrada:

  • Als u gaat klussen in een woning die is gebouwd voor 1994; informeer vooraf over de mogelijke aanwezigheid van asbest in uw woning. Wanneer u grote veranderingen in u woning wilt doorvoeren, moet u daarvoor altijd toestemming vragen bij Centrada via een ZAV-aanvraag.
  • Als u een asbesttoepassing wilt verwijderen; nooit zomaar zelf asbest verwijderen, ook geen vloerzeil of golfplaat. Wilt u asbest verwijderen, neem dan contact op met Centrada of met de gemeente Lelystad. Zij kan u informeren over de stappen die u moet nemen om dit op een veilige en wettige wijze te doen.
  • Als u vermoedt dat u beschadigd asbest, asbest in slechte staat of niet-hechtgebonden asbest in huis hebt, kunt u contact opnemen met Centrada. Onze medewerkers zijn opgeleid om de situatie te beoordelen.
  • Als u vermoedt dat er asbestvezels zijn vrijgekomen bij werkzaamheden die u heeft uitgevoerd in uw woning. Centrada kan u persoonlijk adviseren.

Meer informatie over asbest

In de brochure 'Wat u moet weten over asbest' vindt u informatie over asbest, de risico’s van asbest, of asbest (altijd) moet worden verwijderd, wat het asbestbeleid van Centrada is en welke regels er voor huurders gelden met betrekking tot asbest.

Leest u ook de brochure 'vraag en antwoordover asbest'.