Onderhoudsprojecten

Om ervoor te zorgen dat onze woningen blijven voldoen aan de eisen van deze tijd, voert Centrada regelmatig onderhoudsprojecten uit. U vindt hieronder een overzicht met de werkzaamheden die voor de komende periode gepland staan. U ontvangt van tevoren informatie over de duur van de werkzaamheden en de overlast die u eventueel kunt verwachten. Ook hoort u op dat moment waar u terecht kunt met vragen en op welke manier Centrada u op de hoogte houdt van de vorderingen van de werkzaamheden.

Zeewijk: planmatig onderhoud 410 woningen

De ToekomstGroep is in februari 2020 gestart met diverse reinigings- en schilderwerkzaamheden in de Zeewijk Noord.

De volgende werkzaamheden worden op hoofdlijnen uitgevoerd:

 • Reinigen van onderdelen
 • Schilderwerk
 • Slechte onderdelen vervangen
 • Vervangen tuinschermen

Aannemer: ToekomstGroep
Uitvoering: 03-02-2020 t/m 11-09-2020 
Opzichter: De heer J. Kragten

Grietenij: schilderwerk 149 woningen

Grietenij 11, Grietenij 12 en Grietenij 16.

Uitvoering: 10-02-2020 t/m onbekend
Opzichter: De heer J. Kragten

Kamp: schilderwerk

Uitvoering: 03-02-2020 t/m 31-07-2020
Opzichter: De heer J. Kragten

Kamp-Havenkom: schilderwerk 81 woningen

Uitvoering: 03-02-2020 t/m 31-07-2020
Opzichter: De heer J. Kragten

Galjoen-Zuid: vervangen systeemplafonds

Naast het vervangen van de plafonds worden ook de bergingsdeuren geschilderd.

 

Aannemer: Salverda

Uitvoering: t/m 31-09-2020

Opzichter: De heer J. Baarssen

 

 

 

 

Purmer: vervangen dakramen en houtrot herstel

Aannemer: Plender

Uitvoering: t/m 01-08-2020

Opzichter: De heer J. Kragten

Voorstraat: diverse werkzaamheden

Jorritsma is hier bezig met diverse werkzaamheden:

 • het reinigen van de gevels,
 • vervanging van voegwerk,
 • aanbrengen van nieuwe postkasten,
 • vervangen van dakbedekking,
 • schilderwerk.

 

Aannemer: Jorritsma

Uitvoering: t/m 31-08-2020

Opzichter: De heer J. Kragten

Zilverschoonlaan: schilderwerkzaamheden

Naast schilderwerk worden ook de dakgoten en raamprofielen schoon gemaakt.

 

Aannemer: Wakker

Uitvoering: 01-08-2020 t/m 30-10-2020

Opzichter: De heer J. Baarssen

Meentweg: Schilderwerk

Hier wordt ook de intercom vervangen door een videofooninstallatie.

 

Aannemer: Plender

Uitvoering: 01-08-2020 t/m 30-10-2020

Opzichter: De heer J. Kragten

Het Ravelijn: vervanging erkers

Aannemer: Hemubo

Uitvoering: 01-09-2020 ( in nauw overleg met Coloriet)

Opzichter: De heer J. Kragten

Recent afgerond

Grietenij: vervanging dakbedekking

Eind augustus 2019 is Dakdekkersbedrijf Breman uit Harderwijk gestart met het vervangen van de dakbedekking op de Grietenij. De oude dakbedekking inclusief de oude isolatielagen worden verwijderd en vervangen door nieuwe isolatie en dakbedekking.

Door deze werkzaamheden gaan we van een huidige RC van 2,6 m2K/W naar een RC van 6 m2K/W. de isolatiewaarde is dus vele malen beter en dat gaan de bovenste appartementen zeker merken.

Aannemer: Breman dakdekkers
Uitvoering: 26-08-2019 t/m 28-02-2020
Opzichter: De heer J. Kragten

Marktstraat: planmatig onderhoud

Lansink is eind augustus gestart met diverse reinigings- en schilderwerkzaamheden op de Marktstraat.

De volgende werkzaamheden worden op hoofdlijnen uitgevoerd:

 • Reinigen van het betonwerk, rabatwerk en de overkapping t.p.v het atrium
 • Uitvoeren van houtrotherstel
 • Het schilderwerk van de houten kozijnen, ramen en deuren
 • Het binnenschilderwerk van het trappenhuis

Aannemer: Lansink
Uitvoering: 26-08-2019 t/m eind oktober 2019

WZC Stavorenstraat: planmatig onderhoud

Schildersbedrijf Wakker uit Urk is begin september gestart met het onderhoud van de Stavorenstraat. Het benodigde buitenschilderwerk met houtrotherstel vindt plaats en diverse reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Tenslotte worden ook de achterpaden opnieuw bestraat.

Aannemer: Schildersbedrijf Wakker
Uitvoering: 09-09-2019 t/m eind oktober 2019

Atolwijk: onderhoud 286 woningen

In januari 2019 is Lenferink Zwolle BV gestart met het uitvoeren van buitenschilderwerk en houtrotherstel bij 250 eengezinswoningen en 36 splitswoningen in de Atolwijk. De trappenhuizen van de splitswoningen worden ook opnieuw geschilderd

Diverse buitenbergingen van de splitswoningen die nu nog zijn voorzien van asbesthoudende daken, worden gesaneerd. De werkzaamheden zijn eind juli 2019 afgerond.

Atolwijk Oost: onderhoud 152 eengezinswoningen

Plender Totaalonderhoud BV uit Kampen heeft opdracht gekregen om in februari te starten met het onderhoud van 152 woningen in Atolwijk-Oost. Zij gaan de volgende werkzaamheden uitvoeren bij 47 woningen in de Kreek, Delta en Oostkaap:

 • Reinigen van de dakgoten
 • Buitenschilderwerk van de houten kozijnen en draaiende delen;
 • Buitenschilderwerk van de houten gevelbeplating
 • Waar nodig houtrotherstel;
 • Vervangen dakbedekking van de bergingen;
 • diverse herstel- en reinigingswerkzaamheden.

De 105 woningen aan de Hofstede en Plantage krijgen dezelfde onderhoudsbeurt, alleen hier zijn de buitenbergingen voorzien van golfplaten. Deze golfplaten waren asbesthoudend en zijn in 2016 al door ons gesaneerd.

Tenslotte worden deze woningen voorzien van vloerisolatie. Dit project is eind juli 2019 afgerond.

Jol: groot onderhoud 386 woningen

Alle buitenwerkzaamheden zoals reinigen van metselwerk, betonschade herstellen en plaatsen van kunststof kozijnen zijn gereed.

Eind november 2019 krijgen de laatste woningen een nieuwe keuken/badkamer/toiletruimte/mechanische ventilatie.

Het plaatsen van nieuwe erfafscheidingen gaat nog door in 2020. Inmiddels zijn bij 200 huurwoningen nieuwe erfafscheidingen geplaatst. 

Nieuwsgierig naar het proces en naar de werkzaamheden die worden uitgevoerd? Bezoek dan de website www.ikwoonindejol.nl. Daar vindt u meer informatie over de verbetering van de wijk.