Onderhoudsprojecten

Om ervoor te zorgen dat onze woningen blijven voldoen aan de eisen van deze tijd, voert Centrada regelmatig onderhoudsprojecten uit. U vindt hieronder een overzicht met de werkzaamheden die voor de komende periode gepland staan. U ontvangt van tevoren informatie over de duur van de werkzaamheden en de overlast die u eventueel kunt verwachten. Ook hoort u op dat moment waar u terecht kunt met vragen en op welke manier Centrada u op de hoogte houdt van de vorderingen van de werkzaamheden.

Projecten 2021

Kempenaar 22 t/m 31 en 33

409 woningen
Diverse onderhoudswerkzaamheden waaronder: buitenschilderwerk van onder andere kozijnen en deuren, herstellen van het voegwerk en reiniging van de gevel. Daarnaast worden er bij 110 woningen zonnepanelen geplaatst en/of zonnecollectoren vervangen. Bij sommige woningen wordt ook nog asbest verwijderd.

De Stelling 14 en 15

150 woningen
Diverse onderhoudswerkzaamheden waaronder: reiniging van de gevel, herstellen van voegwerk, kozijnen herstellen en buitenschilderwerk van onder andere kozijnen en deuren.

Waterwijk (Merenbuurt en Zeeënbuurt)

414 woningen
Diverse onderhoudswerkzaamheden waaronder: dakgoten en dakramen vervangen, herstellen van het voegwerk, reiniging van de gevel en buitenschilderwerk van onder andere kozijnen en deuren. Daarnaast wordt bij sommige woningen ook asbest verwijderd.

Griend

179 woningen
Diverse onderhoudswerkzaamheden waaronder: buitenschilderwerk van onder andere kozijnen en deuren, herstellen van het voegwerk, dakramen vervangen en reiniging van de gevel. Ook krijgen de woningen vloerisolatie.

Marktstraat, Danzigstraat, Bremenstraat

93 woningen
De woningen worden levensloopbestendig gemaakt. Er worden voorzieningen aangebracht om ze geschikt te maken om langdurig te blijven wonen. Voorzieningen als: eengreepskranen, beugels, een aansluiting voor elektrisch koken en voor elektrische zonwering.

Projecten 2020

Zeewijk: planmatig onderhoud 410 woningen

De ToekomstGroep is in februari 2020 gestart met diverse reinigings- en schilderwerkzaamheden in de Zeewijk Noord.

De volgende werkzaamheden worden op hoofdlijnen uitgevoerd:

  • Reinigen van onderdelen
  • Schilderwerk
  • Slechte onderdelen vervangen
  • Vervangen tuinschermen

Aannemer: ToekomstGroep
Uitvoering: 03-02-2020 t/m 11-09-2020 
Opzichter: De heer J. Kragten

Grietenij: schilderwerk 149 woningen

Grietenij 11, Grietenij 12 en Grietenij 16.

Uitvoering: 10-02-2020 t/m onbekend
Opzichter: De heer J. Kragten

Kamp: schilderwerk

Uitvoering: 03-02-2020 t/m 31-07-2020
Opzichter: De heer J. Kragten

Kamp-Havenkom: schilderwerk 81 woningen

Uitvoering: 03-02-2020 t/m 31-07-2020
Opzichter: De heer J. Kragten

Galjoen-Zuid: vervangen systeemplafonds

Naast het vervangen van de plafonds worden ook de bergingsdeuren geschilderd.

 

Aannemer: Salverda

Uitvoering: t/m 31-09-2020

Opzichter: De heer J. Baarssen

 

 

 

 

Purmer: vervangen dakramen en houtrot herstel

Aannemer: Plender

Uitvoering: t/m 01-08-2020

Opzichter: De heer J. Kragten

Voorstraat: diverse werkzaamheden

Jorritsma is hier bezig met diverse werkzaamheden:

  • het reinigen van de gevels,
  • vervanging van voegwerk,
  • aanbrengen van nieuwe postkasten,
  • vervangen van dakbedekking,
  • schilderwerk.

 

Aannemer: Jorritsma

Uitvoering: t/m 31-08-2020

Opzichter: De heer J. Kragten

Zilverschoonlaan: schilderwerkzaamheden

Naast schilderwerk worden ook de dakgoten en raamprofielen schoon gemaakt.

 

Aannemer: Wakker

Uitvoering: 01-08-2020 t/m 30-10-2020

Opzichter: De heer J. Baarssen

Meentweg: Schilderwerk

Hier wordt ook de intercom vervangen door een videofooninstallatie.

 

Aannemer: Plender

Uitvoering: 01-08-2020 t/m 30-10-2020

Opzichter: De heer J. Kragten

Het Ravelijn: vervanging erkers

Aannemer: Hemubo

Uitvoering: 01-09-2020 ( in nauw overleg met Coloriet)

Opzichter: De heer J. Kragten