Veiligheid en cameratoezicht

Het kan voorkomen dat Centrada het besluit neemt om in uw complex (tijdelijk) beveiligingscamera’s te plaatsen. Dit wordt gedaan wanneer blijkt dat er op bepaalde vaste plekken in het complex veelvuldig vernielingen, diefstallen of andere onrechtmatige zaken plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan een deur die vaak vernield wordt, of een plek die vaak vervuild wordt.

Wanneer er bij u in het complex tijdelijk één of meerdere camera’s worden geplaatst, wordt u daarvan door Centrada altijd schriftelijk op de hoogte gebracht. Ook worden er dan waarschuwingsborden of stickers aangebracht bij de ingangen van het complex, zodat voor iedereen duidelijk zichtbaar is dat er beveiligingscamera’s hangen.

Incidenten en politie
De beelden die de camera’s registreren worden niet langer bewaard dan nodig is. Indien er een incident geregistreerd is, worden de beelden alleen bekeken door de verantwoordelijke bij Centrada.

Indien er incidenten worden vastgelegd waarvan Centrada aangifte doet bij de politie, zullen de beelden als bewijslast worden afgegeven aan de politie. Wanneer er door politie, recherche of een andere opsporingsdienst een schriftelijk verzoek wordt gedaan ter verkrijgen van de camerabeelden, zullen deze door Centrada worden afgestaan.