Dringend op zoek naar een woning? Dit zijn de mogelijkheden

Centrada verdeelt de huurwoningen in Lelystad op basis van wachttijd. Hoe langer u staat ingeschreven, hoe groter de kans is dat u voor een woning in aanmerking komt. Het kan gebeuren dat u door omstandigheden dringend woonruimte nodig heeft, maar nog niet lang genoeg ingeschreven staat om voor een passende woning in aanmerking te komen. Zit u in zo’n situatie, dan zijn er verschillende mogelijkheden. 

Lotingwoningen
15% van de vrijgekomen woningen van Centrada wordt verdeeld via loting.
De woningen zijn bedoeld voor mensen die dringend op zoek zijn naar een woning, maar nog niet veel wachttijd hebben opgebouwd. U herkent de loting-woningen aan het logo. Bij loting selecteert de computer een kandidaat

Urgentie
Is er sprake van acute, zeer uitzonderlijke en dringende omstandigheden, dan kunt u in aanmerking komen voor urgentie. Urgentie betekent dat u absolute voorrang krijgt op woningen die op basis van wachttijd verdeeld worden. Hieronder is omschreven hoe het aanvragen van urgentie in zijn werk gaat. Uitgebreide informatie over het aanvragen van urgentie, de gestelde voorwaarden en de aanvraagprocedure vindt u in het urgentiereglement. In aanvulling op het urgentiereglement is het in bepaalde gevallen mogelijk om urgentie aan te vragen op basis van mantelzorg. Wilt u hierover meer informatie? Klik dan hier voor de gestelde voorwaarden

Stap 1: Kom ik in aanmerking voor urgentie?
U kunt zelf zien of u voor urgentie in aanmerking komt door de gestelde vragen in de Urgentiewijzer te beantwoorden.

Stap 2: Invullen formulieren
Denkt u in aanmerking te komen voor urgentie, vul dan het Aanvraagformulier Urgentie volledig in. U voorziet de aanvraag van een persoonlijke brief en de gevraagde bewijsstukken.

Stap 3: Inleveren documenten
Het ingevulde Aanvraagformulier Urgentie, uw persoonlijke brief en de gevraagde bijlagen levert u in bij de Klantenservice van Centrada op ons kantoor aan de Wigstraat 18 in Lelystad (op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.30 uur). De Klantenservice controleert direct of uw aanvraag compleet is. Vervolgens wordt een afspraak ingepland met een medewerker van Centrada.

Stap 4: Medewerker Centrada controleert uw aanvraag
Tijdens de afspraak met de verhuurmedewerker of bewonersconsulent wordt uw aanvraag doorgenomen. De medewerker bekijkt of u voldoet aan de criteria om urgentie te krijgen en of het indienen van de aanvraag zinvol is. Besluit u om de aanvraag officieel in te dienen, dan vragen we u direct € 45,- per pinbetaling te voldoen. De medewerker zorgt ervoor dat uw aanvraag bij de urgentiecommissie wordt ingediend en informeert u over de datum waarop uw aanvraag wordt besproken.

Stap 5: Behandeling aanvraag door Urgentiecommissie
De urgentiecommissie van Centrada komt eenmaal in de twee weken bij elkaar om alle ingediende aanvragen te bespreken. Uw aanvraag wordt behandeld op de aan u doorgegeven datum. Wijzigt deze datum door omstandigheden, dan brengt de urgentiecommissie u hiervan op de hoogte. De urgentiecommissie besluit zo snel mogelijk (uiterlijk binnen zes weken nadat zij de complete aanvraag heeft ontvangen) of u wel of geen urgentie krijgt. Het besluit van de urgentiecommissie ontvangt u schriftelijk.

Wanneer u urgentie heeft gekregen, dan kunt u twee maanden lang zelf reageren op het beschikbare woningaanbod. De mogelijkheid om zelf te kiezen vervalt wanneer u niet reageert, als er geen passende woningen vrij zijn gekomen of wanneer andere woningzoekenden met urgentie (telkens) boven u eindigen (als er meerdere woningzoekenden met urgentie reageren op dezelfde woning, dan wordt de woning toegewezen aan de woningzoekende met de langste inschrijfduur). In die gevallen ontvangt u binnen een maand een woningaanbieding van Centrada. 

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software