Met spoed op zoek

Centrada verdeelt de huurwoningen in Lelystad op basis van inschrijfduur. Hoe langer u staat ingeschreven, hoe groter de kans dat u voor een woning in aanmerking komt. Het kan gebeuren dat u door omstandigheden dringend woonruimte nodig heeft, maar nog niet lang genoeg ingeschreven staat. Zit u in zo’n situatie, dan zijn er verschillende mogelijkheden.

Lotingwoningen

25%  van de vrijgekomen woningen van Centrada wordt verdeeld via loting. De woningen zijn bedoeld voor mensen die dringend op zoek zijn naar een woning, maar nog niet veel inschrijfduur hebben opgebouwd. Als een woning wordt verloot staat dit in de advertentie. Bij loting selecteert de computer een kandidaat.

Een (sociale) huurwoning buiten Lelystad

Wellicht is een woning buiten Lelystad ook en mogelijkheid voor u. Denk dan bijvoorbeeld eens aan andere gemeenten in Flevoland waar de wachttijden korter zijn. Of wanneer u niet gebonden bent aan deze regio, aan een zogenaamd krimpgebied. In deze gebieden zijn de wachttijden over het algemeen veel korter of zijn huurwoningen soms per direct beschikbaar. U kunt hierbij denken aan gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Limburg en Noord- en Oost-Groningen.

Sociaal wijkteam

Heeft u een vraag of probleem waar u hulp bij nodig heeft, maar weet u niet welke organisatie u verder kan helpen? Iedere wijk in Lelystad heeft een ‘sociaal wijkteam’ met medewerkers van Welzijn Lelystad, MDF, Kwintes en Icare. Als u op deze link klikt komt u op de site van de gemeente Lelystad. Hier vindt u meer informatie over de sociale wijkteams, zoals bezoekadressen en telefoonnummers

Maatschappelijke opvang

Heeft u op dit moment geen onderdak? Of dreigt u uw huis uitgezet te worden? Maatschappelijke opvang biedt onderdak en hulp aan dak - en thuislozen. Inwoners van Lelystad kunnen zich melden bij de één van de maatschappelijke opvangvoorzieningen in Flevoland. Dit zijn:

  • Leger des Heils (0320 213374)
  • Kwintes (0800 6500 600)
  • Iriszorg Lelystad (088 606 1600)
  • Timon Lelystad (0800 9008)

Urgentie

Is er sprake van een acute, zeer uitzonderlijke en dringende omstandigheid, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor urgentie. Voor meer informatie over aanvragen van urgentie klikt u hiernaast op de gerelateerde onderwerpen.

Gerelateerde onderwerpen