Campusgebied

Lelystad en Centrada hebben bouwplannen voor het Campusgebied

Nederland heeft een grote woningbouwopgave. Ook in Lelystad is er behoefte aan meer betaalbare en passende woonruimte. Om verschillende doelgroepen beter te kunnen voorzien van geschikte woonruimte hebben de gemeente Lelystad en woningcorporatie Centrada samen plannen ontwikkeld voor de locaties Campus Midden (het terrein tussen het politiebureau en de Grietenij) en Campus Zuid (naast Palazzo).

Circa 300 sociale huurwoningen in Campus Midden
De nieuwe bouwplannen moeten gaan voorzien in de huisvestingsbehoefte van diverse aan Lelystad gebonden sociale doelgroepen. Centrada gaat in Campus Midden de komende jaren ongeveer 300 appartementen realiseren. Deze appartementen worden verdeeld over meerdere woongebouwen/complexen. Centrada wil daarmee de wachttijd voor haar woningzoekenden inkorten. De gemeente maakt nog een plan voor de inrichting van het openbaar gebied. Samen met de gebouwen ontstaat zo een aantrekkelijk nieuw woon- en verblijfsgebied. Centrada wil begin 2021 starten met de bouw, deze loopt dan door tot en met 2025. De verschillende complexen worden gefaseerd gebouwd en opgeleverd.

Verplaatsbare woningen in Campus Zuid
Centrada gaat in Campus Zuid onder de naam 'Wonen bij LARS' 152 verplaatsbare woningen realiseren. Dit zijn kleine volwaardige appartementen van zo’n 22 tot 36 m². Deze woningen zijn uitermate geschikt voor woningzoekenden die snel een woning nodig hebben. Vanuit deze woningen is het mogelijk om door te stromen naar bijvoorbeeld een reguliere sociale huurwoning.

Gemeubileerde accommodaties in Campus Zuid
De gemeente gaat in Campus Zuid een tijdelijke voorziening voor 400 EU-werkers realiseren. Het gaat dan om een gebouw met gemeubileerde kamers waar mensen met een tijdelijk arbeidscontract bij een bedrijf in Lelystad en omgeving kunnen overnachten. Zij kunnen hier tot maximaal één jaar verblijven (‘short-stay’). De bouw, exploitatie en het beheer van deze voorziening zal worden verzorgd door een door de gemeente te selecteren gespecialiseerde marktpartij met aandacht voor een adequaat beheer en de voorkoming van overlast.

Uitwerking plannen
Binnenkort wordt gestart met de verdere uitwerking van de plannen. Met name de vorm en opzet van de gebouwen, de architectuur, de inrichting van het gebied, de speelvoorzieningen, het groen en het parkeren spelen daarin een belangrijke rol. Bewoners van de Grietenij en in het Campusgebied gevestigde of nog te vestigen partijen (politie, Triade-Vitree, school De Zevenster, Porteum) worden daarover nader geïnformeerd.