Benchmarking2

Aedes publiceert cijfers 2014 per corporatie

11 januari 2016

Aedes, de vereniging van woningcorporaties, publiceerde op 8 januari de volkshuisvestelijke en financiële cijfers op corporatieniveau over 2014; de Corporatie in Perspectief (CiP). De digitale rapportage geeft per woningcorporatie inzicht in de belangrijkste volkshuisvestelijke en financiële cijfers en is gebaseerd op gegevens die corporaties afgelopen jaar aanleverden bij de Autoriteit Woningcorporaties (AW). Deze toezichthouder controleerde de data en leverde die vervolgens aan bij het Corporatie Benchmark Centrum (CBC) van Aedes.

Aedes publiceert sinds 2014 de Aedes-CiP. Voorheen werd de Corporatie in Perspectief (CiP) uitgegeven door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

Kijk voor de cijfers van 2014 van Centrada hier.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software