OndertekeningModelwoning1

Aftrap project ‘Nul-op-de-meter-woning’

20 februari 2014

Vanmorgen verzamelden wethouder Jop Fackeldey, vier bouwbedrijven en Centrada zich bij Hoek van ’t IJ 20. De bouwbedrijven hebben het initiatief genomen om een nul-op-de-meter-woning te realiseren. Centrada geeft de woning aan Hoek van ‘t IJ 20 voor twee jaar in bruikleen aan bouwbedrijven Heijmans, Van Wijnen, Schutte Bouw en TBI/Koopmans. De betrokken partijen tekenden een gebruikersovereenkomst waarmee de realisatie van de ‘nul-op-meter-modelwoning’ van start gaat.

Een ‘nul-op-de-meter-woning’ is een woning waarbij verschillende energiebesparende maatregelen ervoor moeten zorgen dat de woning bij normaal gebruik geen of nauwelijks energie verbruikt. De genoemde bouwbedrijven zullen bij Hoek van ’t IJ verschillende energiebesparende maatregelen treffen. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, kunnen particuliere woningeigenaren uit de Zuiderzeewijk de woning bekijken om ideeën op te doen voor hun eigen woning.

Stedelijke vernieuwing op uitnodiging
De nul-op-de-meter-woning is één van de initiatieven die gerealiseerd wordt in het kader van  ‘stedelijke vernieuwing op uitnodiging’. Doel hiervan is om de kwaliteit van wonen en leven in de oude wijken van Lelystad te verbeteren. Hierbij nemen enthousiaste bewoners of partijen, in dit geval de bouwbedrijven, het voortouw en heeft de gemeente een ondersteunende rol. In het geval van de ‘nul-op-de-meter-woning’ onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor particulieren om met een gunstige lening de energiebesparende maatregelen te financieren. In de modelwoning kunnen bewoners van de Zuiderzeewijk binnenkort terecht voor meer informatie hierover.

Centrada ondersteunt dit initiatief omdat verbetering van particuliere woningen ook effect heeft op de beeldkwaliteit van de wijk.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software