140514BUIZERD4fotobureautiernego

Bewoners vieren 25-jarig jubileum De Buizerd

15 mei 2014

Op woensdag 14 mei vierden bewoners van De Buizerd het 25-jarig bestaan van het complex. Burgemeester Horselenberg en directeur van Centrada Eep Bronkhorst waren aanwezig om een beeld te onthullen en aan te bieden aan de bewoners.  

Bewoners in zonnetje gezet
Het 25-jarig jubileum van het complex werd georganiseerd door een aantal betrokken bewoners. Het programma, bestaande uit een receptie, buffet en een optreden van Ronny Tober werd door vrijwel alle bewoners bijgewoond. Tijdens de receptie werd niet alleen het beeld van een Buizerd onthuld. Acht bewoners die sinds de oplevering in het complex wonen, werden door Centrada en Bewonerscommissie De Buizerd in het zonnetje gezet. Zij ontvingen een bloemetje.

Geschiedenis
Complex de Buizerd kent een bewogen historie. Eind jaren ’70 werd De Buizerd gebouwd als complex met 131 eenkamerwoningen voor jongeren (onder de naam ‘Van Dam-eenheden’, naar toenmalig Tweede Kamerlid Marcel van Dam). Al snel verpauperde het complex. Er was sprake van vernielingen en brandstichting als gevolg van leegstand. Uiteindelijk werd besloten de Tjalk-flats te sluiten. Gezien de mooie locatie en de toenemende vraag naar huisvesting voor ouderen, werd uiteindelijk besloten om het complex te verbouwen tot 78 flatwoningen voor 55-plussers en daarbij 28 aanleunwoningen te bouwen.

 

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software