infographic_geheel_DEFx012015

Centrada blijft betaalbaar wonen voorop stellen

20 januari 2015

Woningcorporatie Centrada spant zich ook de komende jaren in om wonen betaalbaar te houden. Dat blijkt uit het geactualiseerde Ondernemingsplan met daarin de keuzes voor de komende vijf jaar dat Centrada opstelde in overleg met de huurdersvereniging HVOB, de gemeente en andere samenwerkingspartners in Lelystad.

Nieuwe wetgeving
De nieuwe wetgeving voor corporaties dwingt Centrada om keuzes te maken. Zo heeft de verhuurderheffing grote gevolgen voor het huishoudboekje van Centrada. Sinds 2013 moeten corporaties deze belasting betalen. Het bedrag loopt de komende jaren steeds verder op. In 2015 betaalt Centrada hier € 4,3 miljoen aan. Door zich te blijven concentreren op haar kerntaken en deze tegen zo laag mogelijke bedrijfskosten uit te voeren, kan Centrada haar ambities voor het wonen in Lelystad overeind houden.

Betaalbaar wonen voorop
Ook het huishoudboekje van de huurders van Centrada staat steeds meer onder druk. Veel lasten nemen toe, terwijl de inkomsten voor veel huurders als gevolg van de crisis onzekerder worden. Centrada kiest er daarom voor de huur betaalbaar te houden. Bijna alle woningen van Centrada zijn sociale huurwoningen met een huur lager dan € 700,- per maand. Tot die huurprijs kunnen bewoners aanspraak maken op huurtoeslag. Veel woningen houden zelfs een huurprijs tot € 600,- per maand.

Meer geld voor energieaanpak
Centrada investeerde de afgelopen jaren volop in nieuwe woningen en in renovatie van de bestaande woningen. De komende jaren is dit minder nodig. Wel gaat Centrada investeren in het energiezuinig maken van haar huurwoningen, onder andere door het aanbrengen van zonnepanelen (waarmee eind 2014 reeds een start is gemaakt in Schouw-West). Het doel is om binnen tien jaar de woningen op gemiddeld energielabel B te brengen. Ook hiermee houdt Centrada de woonlasten voor haar huurders betaalbaar.

Een prettige woonomgeving
Centrada is mede verantwoordelijk voor een schone, goed onderhouden, veilige en prettige woonomgeving. Om dit te bereiken werkt Centrada samen met bewoners en met partners in de stad die hiervoor ook een stukje verantwoordelijkheid dragen. Binnen deze samenwerking concentreert Centrada zich op haar kerntaken. Centrada stimuleert en beloont huurders die op eigen initiatief hun woonomgeving netjes en veilig houden. Samen met de gemeente en andere partijen stimuleert Centrada ook de eigenaar-bewoners (vaak de buren van onze huurders) om te investeren in de kwaliteit en uitstraling van hun woningen. Daarvoor maken Centrada en de gemeente de oprichting van drie Kluswinkels mede mogelijk: centrale ontmoetingspunten in de wijk van waaruit onderhoud aan de woning en de omgeving wordt gestimuleerd. Met ook hier als uitgangspunt: eigen initiatief en zelfwerkzaamheid van de wijkbewoners

Zorg voor ouderen
De overheid verwacht dat de groeiende groep van ouderen langer zelfstandig blijft wonen. Ook als deze ouderen beperkingen krijgen en bepaalde zorg en aanpassingen nodig hebben. Woningen voor deze doelgroep moeten daarom aan bepaalde eisen voldoen. In de woning moet snel zorg geboden kunnen worden en de woning moet bijvoorbeeld rolstoelgeschikt zijn. Om hier goede oplossingen voor te vinden, werkt Centrada samen met gemeente, welzijns- en zorginstellingen. Centrada investeert in het geschikt maken van haar woningen, niet alleen voor ouderen maar ook voor andere zorgbehoevenden.

Basistaken heel goed tegen lage kosten
Centrada bouwt en renoveert de komende jaren minder en huurders van Centrada verhuizen minder vaak. Bovendien werkt Centrada toe naar een klantgerichte en efficiënte bedrijfsvoering: heel goede dienstverlening tegen lage kosten. Het klantcontact verloopt in de toekomst steeds meer digitaal. De organisatie van Centrada wordt op al deze veranderingen aangepast.

Sparen voor later
In de verre toekomst (over 10-20 jaar) is een deel van de woningen van Centrada, in de wijken uit de jaren ’70 en ’80, aan vervanging toe. Om daarvoor straks voldoende geld te kunnen lenen, moet Centrada financieel solide zijn. Om dat te bereiken lost Centrada de komende jaren flink af op de hoge schuldenlast. Centrada werkt mee aan het actualiseren van de gemeentelijke Woonvisie, waarin een eerste aanzet voor een toekomstvisie van deze oudere wijken wordt gemaakt.

Transparant
Centrada is transparant in de ambities die zij voor ogen heeft en in de manier waarop zij haar middelen wil inzetten (waar zij geld aan wil besteden). Met de HVOB, gemeente en andere partners voert Centrada continu een gesprek over de keuzes voor de toekomst. Daarbij geeft Centrada alle inzicht die nodig is, bijvoorbeeld door haar prestaties te vergelijken met die van andere corporaties. Begin 2015 start een nieuw onafhankelijk visitatietraject. Centrada streeft ernaar de positieve scores die zij bij de vorige visitatie behaalde (geïntegreerd eindoordeel: 7,6) minimaal te behouden.

Meer informatie
Het Ondernemingsplan 2015-2019 is in een overzichtelijk schema beknopt weergegeven. U kunt ook het volledige Ondernemingsplan 2015-2019 downloaden.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software