Centrada en gemeente Lelystad maken nieuwe afspraken 2014

13 november 2013

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad en Centrada hebben voor het jaar 2014 nieuwe afspraken met elkaar gemaakt. In de jaarafspraken 2014 zijn onder meer afspraken gemaakt over de wachttijden en urgentie, woningtoewijzing aan maatschappelijke organisaties ten behoeve van hun uitstroom, het aanpakken en voorkomen van woonfraude, energie en duurzaamheid en wonen, welzijn en zorg. Ook zijn er specifieke, gebiedsgerichte afspraken gemaakt.

Zo is over de wijk Jol afgesproken dat in 2014 wordt gewerkt aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. Naast specifieke aandacht voor een deel van de wijk Jol, zetten Centrada en gemeente in 2014 in op de stedelijke vernieuwing in de Atolwijk en Zuiderzeewijk. Daarnaast is afgesproken dat Centrada de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning verruimt voor huishoudens met een inkomen tussen de € 34.229 (prijspeil 1 januari 2013) en € 43.000. Dit omdat een deel van deze huishoudens onvoldoende alternatieven heeft op de Lelystadse woningmarkt. Centrada en gemeente Lelystad bepalen op korte termijn gezamenlijk de criteria hiervoor. Ook is afgesproken dat Centrada in ieder geval nog geheel 2014 doorgaat met het verloten van circa 15% van het vrijkomende aanbod. Ten slotte is afgesproken dat Centrada in 2014 samen met de huurdersvereniging HVOB bekijkt of er een mogelijkheid is om huurders van een woning met energielabel D of slechter financieel te compenseren.

De jaarafspraken 2014 vormen een brug tussen het door gemeente Lelystad en Centrada gesloten Lokaal Akkoord 2010-2013 en de opvolger hiervan, het Lokaal Akkoord 2015-2018. De belangrijkste reden om voor de periode 2015-2018 een nieuw Lokaal Akkoord op te stellen, en niet al vanaf 2014, is dat de te maken prestatieafspraken hierdoor goed kunnen aansluiten op het nieuwe collegeprogramma, dat halverwege 2014 wordt opgesteld. Daarnaast wordt er in 2014 ook gewerkt aan een nieuwe Woonvisie, alsmede aan een nieuw programma Wonen-Welzijn-Zorg; beide documenten leveren belangrijke input voor het Lokaal Akkoord. Ten slotte is er in 2014 ook meer duidelijkheid over de wijzigingen in de Woningwet, waarin de taakafbakening van de corporaties alsmede de verhouding tussen gemeente en corporaties nader wordt omschreven.

De jaarafspraken gemeente Lelystad – Centrada 2014 zijn hier in te zien.

 

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software