110129_OndertekeningCentrada001_Inaxion

Centrada en gemeente maken prestatieafspraken 2012

11 januari 2012

Gemeente Lelystad en Centrada hebben voor 2012 afspraken gemaakt over de verdeling van sociale huurwoningen in Lelystad, de wachttijden, de huisvesting van bijzondere doelgroepen, duurzaamheid en nieuwbouw. De jaarafspraken 2012 zijn een uitwerking van de prestatieafspraken tussen gemeente Lelystad en Centrada die in december 2009 zijn vastgelegd in het Lokaal Akkoord. De jaarafspraken 2012 worden binnenkort ondertekend door wethouder Jop Fackeldey en Eep Bronkhorst, directeur van Centrada.

Jaarafspraken
Het Lokaal Akkoord en de daaruit volgende jaarafspraken hebben als doel burgers, die aangewezen zijn op de sociale huurvoorraad, van voldoende en kwalitatief goede woonruimte te voorzien. Voor de Atolwijk en de Zuiderzeewijk zijn jaarafspraken gemaakt die betrekking hebben op het verbeteren van het woon- en leefklimaat.

Wachttijden
In 2010 en 2011 liepen de wachttijden op voor een sociale huurwoning door de stagnerende doorstroming naar de vastgelopen koopwoningmarkt. Centrada en gemeente Lelystad blijven streven naar de, in het Lokaal Akkoord afgesproken, normen voor de gemiddelde actieve wachttijden. Inmiddels is er een aantal maatregelen genomen om de wachttijden terug te dringen en spoedzoekers een betere kans op de woningmarkt te bieden zoals het experiment loten en het kamergewijs verhuren van een aantal woningen. Afgesproken is de ontwikkelingen in 2012 nauwgezet te monitoren. Als de genomen maatregelen in de eerste helft van 2012 geen effect hebben op de wachttijden, vindt er overleg plaats over aanvullende maatregelen.

Duurzaamheid
Op het gebied van energie, duurzaamheid en woonlasten zijn verschillende afspraken gemaakt. Om de uitstoot van CO2 te reduceren en de energielabels van de huurwoningen te verbeteren, vervangt Centrada  ruim 300 cv-ketels door hoog rendement ketels in het complex Damrif/Kustrif (Atolwijk) en biedt Centrada haar huurders de mogelijkheid om goedkoop groene energie af te nemen via WoonEnergie.

Stedelijke vernieuwing
Centrada gaat ook in deze crisistijd door met het ontwikkelen van nieuwbouw in de sociale sector. In 2012 wordt gestart met de bouw van 208 sociale huurwoningen en elf sociale koopwoningen. Deze woningen worden in 2013 opgeleverd. Hiermee is een investering van meer dan € 30 miljoen gemoeid. Daarnaast investeert Centrada in 2012 bijna € 20 miljoen in het onderhoud van de bestaande woningvoorraad. Centrada en gemeente gaan tevens in 2012 in overleg met het Rijk en hypotheekverstrekkers over een lange termijnaanpak van de problematiek van de particuliere woningverbetering.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software