IMG_1530c_klein

Centrada evalueert woonruimteverdeling in Lelystad

27 december 2016

Woningzoekenden zijn over het algemeen tevreden over de verdeling van sociale huurwoningen in Lelystad. Echter, de veelheid aan regels daarbij is voor sommige woningzoekenden onoverzichtelijk. Daarnaast mogen beschikbare huurwoningen duidelijker gepresenteerd worden. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de evaluatie van het woonruimteverdeelsysteem in Lelystad die Centrada liet uitvoeren. In 2017 bespreekt Centrada met gemeente en HVOB welke gevolgen de evaluatie heeft voor de wijze waarop de beschikbare sociale huurwoningen in Lelystad worden aangeboden en verdeeld.

Evaluatie
Wie als eerste aan de beurt is voor een sociale huurwoning in Lelystad, dat wordt bepaald door de regels die Centrada gebruikt bij het verdelen van vrijkomende sociale huurwoningen. Centrada vindt het belangrijk om te weten of deze spelregels nog steeds eerlijk, duidelijk en begrijpelijk worden gevonden. Daarom liet Centrada in 2016 een evaluatie uitvoeren door Adviesbureau RIGO. RIGO hield daarvoor een enquête onder 1.250 woningzoekenden. Daarnaast voerde RIGO gesprekken met betrokkenen bij gemeente, HVOB en Centrada zelf. Tevens analyseerde het adviesbureau de cijfers van de afgelopen vier jaar (2012-2015).

Tevreden
Uit de evaluatie blijkt dat woningzoekenden, gemeente en huurdersbelangenvereniging HVOB over het algemeen tevreden zijn over de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Lelystad. De gemiddelde wachttijden zijn lager dan elders in Nederland, alhoewel woningzoekenden die snel een woning nodig hebben natuurlijk liever eerder aan de beurt zijn. 

Wachttijd
Gemiddeld staan woningzoekenden ruim drie jaar ingeschreven, voordat zij een woning toegewezen krijgen. Het grootste deel van de woningzoekenden staat uit voorzorg ingeschreven. Eind 2015 stonden 9.500 huishoudens ingeschreven als woningzoekende; hiervan had maar 24% in 2015 daadwerkelijk gereageerd op één of meerdere vrijkomende woningen. De meesten vinden het terecht dat - als je langer staat ingeschreven - je ook eerder aan de beurt bent voor een woning.

Loting
Een deel van de woningen, 15%, wordt via loting verdeeld. Dit biedt een kans voor woningzoekenden die nog niet zo lang staan ingeschreven en toch snel een woning willen hebben, bijvoorbeeld als gevolg van een scheiding. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt; logischerwijs zijn woningzoekenden die het kortst staan ingeschreven het meest tevreden over deze mogelijkheid.

Regels
Door de veelheid aan regels ervaren woningzoekenden het woonruimteverdeelsysteem als onoverzichtelijk. Een deel van die regels is het gevolg van landelijke wetgeving over bijvoorbeeld de verhouding tussen het inkomen en de huur. Een ander deel is bedoeld om er voor te zorgen dat alle groepen woningzoekenden evenveel kans maken.

Urgentie
Ook zijn er regels die bepalen of iemand urgentie krijgt. Woningzoekenden met urgentie krijgen voorrang boven andere woningzoekenden. De urgentieregels worden beoordeeld als streng maar rechtvaardig. Wel vragen sommige betrokkenen zich af of het terecht is dat urgente woningzoekenden op alle woningen voorrang krijgen. Men ziet liever dat urgenten alleen mogen reageren op minder populaire woningen, zoals in andere regio’s in Nederland het geval is.

Presentatie
De meerderheid van de woningzoekenden is tevreden over de dienstverlening van Centrada. Er worden echter ook verbeterpunten genoemd, zoals het bieden van duidelijke informatie (foto’s, plattegronden, kenmerken) bij de beschikbare woningen en het werken met zoekprofielen.

Gevolgen
Het volledige evaluatierapport is hier in te zien. Begin 2017 bespreekt Centrada de gevolgen van de evaluatie voor de wijze waarop de beschikbare sociale huurwoningen in Lelystad worden aangeboden en verdeeld met de gemeente Lelystad en de HVOB.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software