Centrada halveert huurachterstanden in 2016

12 juli 2017

Centrada slaagde er in 2016 in om de huurachterstanden onder haar huurders te halveren ten opzichte van het jaar ervoor. Dat is één van de resultaten opgetekend in het Centrada jaarverslag en jaarrekening 2016. Centrada sloot 2016 af met een positief resultaat van € 29,4 miljoen euro.

Persoonlijk contact
Betaalbaarheid van het wonen is sinds een aantal jaren een belangrijk speerpunt voor Centrada. Eind 2015 startte de corporatie met een nieuwe werkwijze, waarbij betalingsproblemen bij huurders in een vroeg stadium worden gesignaleerd. “Persoonlijk contact met huurders is in die werkwijze belangrijk” vertelt Martine Klaucke, manager Wonen bij Centrada. “Alleen op die manier komen we snel achter de oorzaak van de problemen, kunnen we mensen een helpende hand bieden en erger voorkomen.”

Daarnaast vernieuwde Centrada haar afspraken met partners in de stad. Deze zijn erop gericht om de betalingsproblemen snel op te lossen en nieuwe te voorkomen. De nieuwe aanpak werpt zichtbaar zijn vruchten af. Martine: “Per maand gaan er veel minder dossiers naar de deurwaarder: nog maar 25, in plaats van 100. Een mooi resultaat, want als een dossier naar de deurwaarder gaat, moet de huurder extra kosten maken. En dat willen we zoveel mogelijk voorkomen.” 

Passend toewijzen
Sinds 1 januari 2016 moet Centrada haar huurwoningen ‘passend’ toewijzen. Dit betekent dat Centrada 95% van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag een woning moet bieden met een huur die past bij hun inkomen. In 2016 wees Centrada 99% van de verhuringen passend toe. Mede doordat Centrada eind 2015 de aanvangshuren van circa 600 woningen  verlaagde, was er voldoende aanbod aan goedkope huurwoningen voor deze doelgroep. 

Wachttijd voor een huurwoning
De slaagkansen van ‘gewone’ woningzoekenden (zonder urgentie) ondervonden wel een negatief effect, namelijk van de toename van het aantal urgente woningzoekenden (met 50% ten opzichte van 2015) in combinatie met een afname van het aanbod aan huurwoningen.

Dit had tot gevolg dat de gemiddelde wachttijd van ‘gewone’ woningzoekenden in 2016 met bijna 4 maanden toenam tot in totaal vijf jaar.

Andere resultaten
Centrada gaf in 2016 € 10,6 miljoen uit aan onderhoud van haar huurwoningen (gepland onderhoud, reparaties en energiebesparende maatregelen) en bracht het totale aantal woningen met zonnepanelen op 635. Aan leefbaarheid (zoals het stimuleren van bewonersinitiatieven, pleingesprekken en het aanpakken van overlastgevend gedrag) gaf Centrada € 1,0 miljoen uit. De corporatie hielp 620 huishoudens aan een sociale huurwoning en de dienstverlening werd door klanten gewaardeerd met een gemiddeld cijfer 7,5.

Toekomst
De komende jaren ligt de uitdaging van Centrada bij het op peil houden van de betaalbaarheid van het wonen, bij het energiezuiniger maken van haar woningen en bij de beschikbaarheid van voldoende huurwoningen.

Deze infographic is een weergave van de belangrijkste resultaten uit 2016. U kunt ook het volledige Centrada Jaarverslag en Jaarrekening 2016 lezen. Daarin staan alle prestaties die Centrada, samen met haar partners, leverde in 2016, onder meer op het gebied van betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software