geldhuisje

Centrada hanteert nieuwe toewijzingsregels

1 december 2015

Met ingang van 1 december 2015 hanteert Centrada nieuwe regels bij de toewijzing van (goedkope) sociale huurwoningen. Deze regels moeten ervoor zorgen dat de goedkoopste huurwoningen worden toegewezen aan de woningzoekenden met de laagste inkomens. Daardoor bepalen inkomen en gezinssamenstelling van de woningzoekende nog meer dan voorheen voor welke woning de woningzoekende in aanmerking komt.

Waarom nieuwe toewijzingsregels?
De nieuwe regels bij het toewijzen van sociale huurwoningen komen voort uit de Woningwet die 1 juli 2015 is ingegaan. Deze regels moeten ervoor zorgen dat de huurprijs van de woning die een woningzoekende krijgt aangeboden, past bij het inkomen van die woningzoekende. Het voorkomt dat huurders snel in betalingsproblemen komen en dat het bedrag dat het Rijk moet uitgeven aan huurtoeslag te hoog oploopt. Corporaties zijn verplicht om de regels uit te voeren.

Wat betekent dit voor u?
Staat u bij Centrada ingeschreven als woningzoekende? Dan kunt u gewoon blijven reageren op ons woningaanbod. Daarbij moet u goed kijken naar de voorwaarden die bij de woning staan. Ook is het van belang dat uw juiste inkomen en gezinssamenstelling zijn vermeld in ‘mijn gegevens’. U wordt namelijk uitgesloten voor woningen die qua huurprijs en aantal kamers niet passen bij uw inkomen en gezinssamenstelling.
Op het moment dat u op een woning reageert, kunt u uw gegevens zien en controleren. Als u ziet dat uw inkomen of gezinsgrootte niet klopt, moet u deze direct aanpassen.
Bent u naast woningzoekende ook huurder? Dan is het niet mogelijk om uw gezinssamenstelling te wijzigen. In dat geval kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via wonen@centrada.nl.

Nieuwe huur-inkomentabel
Voor de woningen die per 1 december voor verhuur worden aangeboden, gelden nieuwe huurprijs- en inkomensgrenzen. Om te zien voor welke woningen u in aanmerking komt - gezien uw inkomen, leeftijd en gezinssamenstelling - kunt u de nieuwe (aangepaste) huur-inkomentabel 2016 bekijken.
Voor mensen die al een woning van Centrada huren, verandert er niets.

Centrada zal nauwlettend de effecten van de nieuwe regels in de gaten houden. Als deze nadelige gevolgen hebben voor de wachttijd of de keuzevrijheid van bepaalde groepen huurders, neemt Centrada in overleg met de gemeente maatregelen.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software