foto1_Richard

Centrada jaarverslag 2013: Slimmer (samen) werken

1 juli 2014

Ondernemingsplan
In nauw overleg met de huurdersvereniging HVOB, de gemeente en andere samenwerkings­partners in Lelystad, maakte Centrada strategische keuzes voor de komende vijf jaar. Deze kregen hun beslag in het Ondernemingsplan 2014 – 2018 dat eind 2013 werd vastgesteld. Daaruit blijkt dat Centrada ook de komende jaren betaalbaar wonen voorop stelt. Door zich te concentreren op haar kerntaken en deze tegen zo laag mogelijke bedrijfskosten uit te voeren, kan Centrada haar ambities overeind houden.

Reorganisatie
Een van de keuzes is om de organisatie aan te passen aan de nieuwe realiteit. Door minder verhuisbewegingen, het stilvallen van de nieuwbouwproductie en door het afronden van de renovatieopgave is er minder werk bij Centrada. Daarnaast worden processen efficiënter ingericht en zal er meer gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden van informatietechnologie. Eind 2013 is daarom besloten tot een reorganisatie, die onder andere tot gevolg heeft dat er de komende twee jaar circa negen formatieplaatsen verdwijnen.

Slimmer Samen Werken
Om haar ambities te kunnen waarmaken heeft Centrada betrokken medewerkers nodig. Binnen de organisatie is daarvoor het centrale thema voor 2013 - Slimmer Samen Werken - voortvarend opgepakt. Het thema is uitgewerkt langs de volgende vier lijnen:
-          klantgericht (wees je er van bewust voor wie je het uiteindelijk doet);
-          zelfsturende teams (verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie);
-          persoonlijke verantwoordelijkheid (wat is je eigen rol binnen het team?);
-          feedback (samenwerken lukt alleen als je eerlijk bent naar elkaar).
Het belang van deze uitwerking is door de reorganisatie alleen maar groter geworden en zal de komende jaren dan ook doorlopen.

Volkshuisvestelijke prestaties
Ondertussen ging het volkshuisvestelijk presteren in Lelystad gewoon door. Centrada leverde 133 woningen en zes zorggroepswoningen die ruimte bieden aan in totaal 36 cliënten op. Tevens werd gestart met de bouw van 27 nieuwe huurwoningen in de Warande en werden elf appartementen in de Zuiderzeewijk gesloopt om de leefbaarheid in deze wijk een kwaliteitsverbetering te geven. Daarnaast startte Centrada met de renovatie van 175 woningen, eveneens in de Zuiderzeewijk. Met deze renovatie rondt Centrada de grootschalige kwaliteitsverbetering van circa 4.500 woningen in de afgelopen vijf jaar af.

Jaarverslag
In ons Jaarbeeld leest u de belangrijkste resultaten uit 2013. U kunt ook het uitgebreide Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 doorbladeren of downloaden.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software