openingvlinderplein

Centrada kan opgave op eigen kracht uitvoeren

30 juni 2015

Centrada sloot het jaar 2014 af met een resultaat van zeven miljoen. Daarmee is Centrada, in tegenstelling tot een aantal jaren geleden, een financieel gezonde corporatie die haar volkshuisvestelijke taken in Lelystad zonder meer zelfstandig kan uitvoeren. Centrada wil zich de komende jaren richten op het energiezuiniger maken van haar woningen, het betaalbaar houden van het wonen en wil sparen voor de toekomstige vernieuwing van woningen in de oudste delen van Lelystad.

Resultaten
Zomaar wat resultaten uit het Centrada jaarverslag 2014: Centrada gaf in 2014 € 2,7 miljoen uit aan onderhoud van in totaal 1.956 woningen. De corporatie bouwde 27 nieuwe huurwoningen en hielp 718 huishoudens aan een sociale huurwoning. De corporatie slaagde er in om de actieve wachttijd (van de eerste keer reageren op een woning tot ondertekening van het huurcontract) voor een sociale huurwoning onder de twee jaar te houden. Nagenoeg alle woningen van Centrada (99,3%) hebben een netto huurprijs onder € 699,48. Met veel inzet en grote betrokkenheid bleef de huurachterstand onder huurders redelijk stabiel.

Op eigen kracht
Zoals ook de visitatiecommissie kort geleden constateerde, heeft Centrada op het vlak van zowel financiële continuïteit als doelmatigheid en vermogensinzet haar zaken op orde. Centrada kan de volkshuisvestelijke opgave in Lelystad op eigen kracht uitvoeren en presteert op het gebied van doelmatigheid significant beter dan corporaties in dezelfde referentiegroep en het landelijk gemiddelde. Een heel verschil met een aantal jaren geleden, toen Centrada nog afhankelijk was van leningen van collega-corporaties om haar opgave in Lelystad te kunnen uitvoeren.

Toekomst
Een zorgpunt is echter dat Centrada 20% van alle huurinkomsten moet afdragen aan het rijk aan belastingen en heffingen. Geld dat Centrada liever zou willen investeren in de stad, in het verduurzamen van haar woningen of zou willen inzetten om het probleem van de betaalbaarheid te verlichten.
De komende jaren ligt daar namelijk de uitdaging van Centrada: bij het op peil houden van de betaalbaarheid van het wonen, bij het energiezuiniger maken van haar woningen en bij het - samen met de partners in de stad – werken aan een visie op de toekomstige herstructureringsopgave van de oudste delen van Lelystad.

Het volledige Centrada Jaarverslag en Jaarrekening 2014 is hier te lezen en te downloaden. 

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software