infographic_geheel_DEFx01

Centrada kiest voor betaalbaar wonen

5 februari 2014

Woningcorporatie Centrada stelt ook de komende jaren betaalbaar wonen voorop. Dat blijkt uit het nieuwe Ondernemingsplan voor de komende vijf jaar dat Centrada, in nauw overleg met de huurdersvereniging HVOB, de gemeente en andere samenwerkings­partners in Lelystad, opstelde. Door onder meer de verhuurderheffing heeft de corporatie minder te besteden en is zij gedwongen om keuzes te maken. Tegelijkertijd wil Centrada geen concessies doen aan haar ambities. Door zich te concentreren op haar kerntaken en deze tegen zo laag mogelijke bedrijfskosten uit te voeren, kan Centrada haar ambities overeind houden.

Nieuw ondernemingsplan
Samen met haar belangrijkste partners in de stad, maakte Centrada keuzes en legde deze vast in het nieuwe Ondernemingsplan. Dit Ondernemingsplan heeft dezelfde missie als voorheen: Gedreven door mensen werkt Centrada aan duurzame kwaliteit, keuzevrijheid en betaalbaar wonen in kansrijke wijken en buurten in Lelystad. De ambities van Centrada blijven dus overeind, wél verandert de weg ernaartoe. Een belangrijke reden daarvoor is de verhuurderheffing: een extra belastingmaatregel voor corporaties die Centrada meer dan € 5 miljoen per jaar kost.

Betaalbaar wonen voorop
Voorop staat dat Centrada kiest voor betaalbaar wonen. Dat doet Centrada enerzijds door de huur betaalbaar te houden en anderzijds door te gaan investeren in het energiezuinig maken van haar huurwoningen, zodat de woonlasten betaalbaar blijven voor de huurders. Nagenoeg alle huurwoningen van Centrada zijn sociale huurwoningen met een huur lager dan € 699,- per maand. Tot die huurprijs kunnen bewoners aanspraak maken op huurtoeslag. Veel woningen houden een huurprijs tot € 596,- per maand.

Meer geld voor energieaanpak
Centrada investeerde de afgelopen jaren volop in nieuwe woningen en in renovatie van de bestaande woningen. De komende jaren is dit minder nodig. Wel gaat Centrada investeren in het energiezuinig maken van haar huurwoningen. Het doel is om binnen 10 jaar de woningen op gemiddeld energielabel B te brengen. Ook hiermee houdt Centrada de woonlasten voor haar huurders betaalbaar.

Een prettige woonomgeving
Centrada is mede verantwoordelijk voor een schone, goed onderhouden, veilige en prettige woonomgeving. Op dit gebied heeft Centrada besloten meer de samenwerking op te zoeken en zich te concentreren op haar kerntaken. Centrada stimuleert en beloont eigen initiatief van huurders in het beheer en onderhoud van de woonomgeving. Samen met de gemeente en andere partijen stimuleert Centrada ook de eigenaar-bewoners (vaak de buren van onze huurders) om te investeren in de kwaliteit en uitstraling van hun woningen.

Zorg voor ouderen
De overheid verwacht dat de groeiende groep van ouderen langer zelfstandig blijft wonen. Om hier goede oplossingen voor te vinden, werkt Centrada samen met gemeente, welzijns- en zorginstellingen. Centrada investeert in het geschikt maken van haar woningen, niet alleen voor ouderen maar ook voor andere zorgbehoevenden.

Basistaken heel goed tegen lage kosten
Centrada bouwt en renoveert de komende jaren minder en er wordt minder verhuisd. Bovendien werkt Centrada toe naar een klantgerichte en efficiënte bedrijfsvoering: heel goede dienstverlening tegen lage kosten. Het klantcontact zal in de toekomst steeds meer digitaal verlopen. Om die redenen heeft Centrada straks minder medewerkers nodig. Daarom nam Centrada ook de eigen organisatie onder de loep. Binnen nu en twee jaar verdwijnen er tien formatieplaatsen bij Centrada.

Sparen voor later
In de verre toekomst (over 10-20 jaar) is een deel van de woningen van Centrada, in de oudste wijken van Lelystad, aan vervanging toe. Om daarvoor straks voldoende geld te kunnen lenen, moet Centrada financieel solide zijn. Om dat te bereiken lost Centrada de komende jaren flink af op de hoge schuldenlast die Centrada op dit moment heeft.

Meer informatie
Op deze website is voor iedereen een schema toegankelijk, waarin de plannen uit het Ondernemingsplan op een overzichtelijke manier worden weergegeven. Ook is daar het volledige Ondernemingsplan van Centrada te downloaden.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software