Benchmarking2

Centrada levert goede kwaliteit met lage bedrijfslasten

25 november 2014

Centrada krijgt een 7,4 voor kwaliteit. Dit cijfer behaalde Centrada met bedrijfslasten die onder het gemiddelde van de corporatiesector liggen. Dat blijkt uit de Aedes-benchmark die vandaag verschijnt. Dit onderzoek maakt de prestaties van woningcorporaties onderling vergelijkbaar. Centrada doet mee aan dit onderzoek, omdat zij het belangrijk vindt om haar prestaties met andere woningcorporaties te kunnen vergelijken. Daarmee kan Centrada leren van anderen en de eigen prestaties verder verbeteren.

Waarom de Aedes-benchmark?
Klanten en partners van woningcorporaties willen dat corporaties kwaliteit leveren en efficiënt en doelmatig omgaan met de middelen die ze daarvoor hebben. Bovendien willen ze graag zien wat de meerwaarde van de woningcorporatie is. Het is belangrijk dat woningcorporaties dit met cijfers kunnen onderbouwen.
Daarom startte Aedes (de branchevereniging van woningcorporaties) met een benchmark, die het verband tussen prestaties en kwaliteit zichtbaar maakt. Voor 2014 zijn vooral de bedrijfslasten en de kwaliteit van woningcorporaties zichtbaar gemaakt. De bedrijfslasten zijn de kosten die corporaties maken voor personeel, kantoor, advies, automatisering en dergelijke. De kwaliteit is de tevredenheid van de huurder over zaken als de kwaliteit van de dienstverlening en de kwaliteit van de woning. Daarbij gaat het om de oplevering van de woning, de snelheid waarmee reparaties worden uitgevoerd en het resultaat daarvan, enz.

De resultaten Centrada
Centrada scoorde in 2013 voor kwaliteit een 7,4. Met deze mooie score hoort Centrada bij de middengroep in de corporatiesector. Toch ziet Centrada voor dit onderdeel mogelijkheden om te verbeteren. Centrada werkt hieraan door onder meer alle processen tegen het licht te houden en te beschrijven vanuit het oogpunt van de klant.
Deze score voor kwaliteit behaalde Centrada met gemiddelde netto bedrijfslasten van € 968 per huurwoning. Dit is ruim onder het gemiddelde van de corporatiesector van € 1.035 per huurwoning. Daarmee scoort Centrada goed vergeleken met andere woningcorporaties, maar er zijn corporaties die het nog beter doen. Dat geeft aan dat ook hier nog verbetering mogelijk is. Daarvoor heeft Centrada al acties ondernomen, zoals een reorganisatie.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software