logoondernemingsplan2016

Centrada neemt extra maatregelen voor betaalbaar wonen

27 januari 2016

Woningcorporatie Centrada neemt extra maatregelen om ook de komende jaren in Lelystad voldoende en betaalbare woningen te kunnen aanbieden. Dat blijkt uit het geactualiseerde Ondernemingsplan dat Centrada opstelde in overleg met de huurdersvereniging HVOB, de gemeente en andere samenwerkingspartners in Lelystad.

Betaalbaar wonen voorop
Het huishoudboekje van de huurders van Centrada staat steeds meer onder druk. Lasten nemen toe, terwijl de inkomsten voor veel huurders als gevolg van de crisis onzekerder worden. Nieuwe regels van het rijk zorgen er voor dat huurders die in aanmerking komen voor Huurtoeslag uitsluitend naar goedkope huurwoningen mogen verhuizen. Om er voor te zorgen dat deze huurders voldoende te kiezen hebben, verlaagt Centrada de huurprijs van 800 woningen bij leegkomst. In 2016 onderzoekt Centrada de mogelijkheid om van nog meer woningen op het moment dat deze vrij komen voor verhuur de huurprijzen te verlagen, zodat er ook woningen met een lage huurprijs van rond € 450 beschikbaar komen.

Nieuwbouw
Het aantal huishoudens dat urgent een woning nodig heeft in Lelystad neemt toe. Dit komt onder andere door een stijging van het aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning die door gemeente Lelystad moeten worden gehuisvest. Ook de toenemende uitstroom van cliënten van verschillende maatschappelijke organisaties speelt hierbij een rol.
Om te voorkomen dat de wachttijden voor de andere woningzoekenden hierdoor oplopen, wil Centrada extra woningen bouwen. Voor de komende vijf jaar houdt Centrada rekening met de bouw van ruim 250 nieuwe sociale huurwoningen.

Energiezuinig
Centrada investeerde de afgelopen jaren volop in nieuwe woningen en in renovatie van de bestaande woningen. De komende jaren is dit minder nodig. Wel gaat Centrada investeren in het energiezuinig maken van haar huurwoningen, onder andere door het aanbrengen van zonnepanelen (waarmee het afgelopen jaar al veel ervaring is opgedaan in Schouw-West en Waterwijk). Het doel is om binnen een paar jaar de woningen op gemiddeld energielabel B te brengen. Ook hiermee houdt Centrada de woonlasten voor haar huurders betaalbaar.

Nieuwe wetgeving
De verhuurderheffing, onderdeel van de nieuwe wetgeving voor corporaties, heeft grote gevolgen voor het huishoudboekje van Centrada. In 2016 betaalt Centrada hier € 4,4 miljoen aan. Door zich te blijven concentreren op haar kerntaken en deze tegen zo laag mogelijke bedrijfskosten uit te voeren, kan Centrada haar ambities voor het wonen in Lelystad overeind houden.

Sparen voor later
Over een paar jaar is een deel van de woningen van Centrada, in de wijken uit de jaren ’70 en ’80, aan vervanging toe. Om daarvoor straks voldoende geld te kunnen lenen, moet Centrada financieel solide zijn. Om dat te bereiken lost Centrada de komende jaren flink af op de hoge schuldenlast.

Woonvisie
De gemeenteraad buigt zich de komende weken over de Woonvisie. Daarmee wordt duidelijk welke kant de gemeente op wil met het wonen in Lelystad. In nauw overleg met de huurders (HVOB) zal Centrada vervolgens aangeven welke bijdrage zij daar aan kan leveren. Het Ondernemingsplan is daarvoor een belangrijk uitgangspunt.

Meer informatie
Het Ondernemingsplan van Centrada is in een overzichtelijk schema beknopt weergegeven. U kunt ook het volledige Ondernemingsplan downloaden.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software