AllianderDGOondertekeningGrandDesign1FotostudioWie

Centrada ondertekent ‘Letter of Intent’ voor duurzame energie

5 december 2016

Lelystad heeft als doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn en wil daarom alle energie die de stad nodig heeft in de toekomst duurzaam opwekken. Lokale energiebronnen zijn er in principe genoeg. De kunst is alle vraag en aanbod slim aan elkaar te knopen. Afgelopen woensdag ondertekenden 13 lokale en energie-gerelateerde partijen, waaronder Centrada, een ‘Letter of Intent’. Daarmee spraken deze partijen af om duurzame energie productie en infrastructuur in Lelystad te ontwikkelen op het moment dat kansen zich voordoen.

Centrada ondertekende de ‘Letter of Intent’ voor het onderzoeken van een duurzaam warmtenet voor het verwarmen van (een deel van) haar woningen. In de bestaande bouw wordt ingezet op het gebruik van slib, restwarmte, geothermie en biogas voor het verwarmen van het bedrijventerrein Oostervaart, de huurwoningen van Centrada en gebouwen in en om het centrum. Ook de aansluiting op bestaande warmtenetten in Lelystad wordt onderzocht.

Naast Centrada, ondertekenden de volgende bedrijven en organisaties de overeenkomst: Akiet, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, DMT-ET, ENGIE, Ennatuurlijk, HVC, Marfo Food, McCain, gemeente Lelystad, Orgaworld, Stichting Wageningen Research en Waterschap Zuiderzeeland.

Foto: Fotostudio Wierd

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software