Centrada neemt deel aan dag van de dialoog.

30 oktober 2012

Op donderdag 15 november vindt de dag van de dialoog plaats. Het doel van de Dag van de Dialoog in Lelystad is het leggen van nieuwe verbindingen tussen mensen en organisaties verspreid over de hele stad. Hierdoor kunnen nieuwe inzichten, ideeën, kansen en concrete initiatieven ontstaan die de (maatschappelijke) samenhang in onze stad bevorderen. Ook Centrada neemt deel aan de dag van dialoog.

De dag van de dialoog wordt georganiseerd door Bureau Gelijke Behandeling en Stichting Welzijn Lelystad. De organisaties die deelnemen, organiseren zogenaamde dialoogtafels. Aan deze dialoogtafels worden gesprekken gevoerd over één centraal thema. Het is de bedoeling dat deelnemers vaste vragen volgen die zijn opgesteld volgens de dialoogmethodiek. Het thema voor 2012 is LEF!

In Dialoog gaan is een manier om met elkaar in contact te komen. De Dag van de Dialoog nodigt uit om kennis te maken met de ander, ervaring te delen, zelf iets te doen en om samen te durven dromen. Met de dialoog als gespreksvorm in plaats van debat of discussie, krijgt iedereen de kans zijn mening en ervaring te delen en te luisteren.

Er zijn verschillende dialoogtafels verspreid over de stad waar de deelnemers, jong en oud, man en vrouw en met diverse culturele achtergrond met elkaar in dialoog gaan. Onder begeleiding van een vooraf getrainde gespreksleider wisselen de deelnemers ervaringen uit, veelal onder het genot van een (simpele) maaltijd. De gesprekken, die ongeveer twee uur duren, worden gevoerd met hooguit acht mensen en een gespreksleider.

De dialoogtafel die Centrada dit jaar organiseert is in het Wijkinfopunt aan de Voorstraat 309 te Lelystad. De dialoogtafel is van 11.00 tot 14.00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd. Heeft u belangstelling om met Centrada en andere medebewoners in dialoog te gaan en uw mening te delen, meldt u dan aan voor deze dialoogtafel via www.Lelystadindialoog.nl

 

 

 

 

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software