Centrada schort huurverhoging sociale huurwoningen één maand op

18 april 2013

Ondanks inspanningen van de Belastingdienst en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Belastingdienst laten weten dat zij van een groot deel van de huurders van Centrada niet op tijd inkomensverklaringen kan leveren. Daardoor kan woningcorporatie Centrada de inkomensafhankelijke huurverhoging voor sociale huurwoningen niet integraal per 1 juli doorvoeren. In overleg met Huurdervereniging Ons Belang (HVOB) schort Centrada daarom de verhoging voor alle huurders van een sociale huurwoning met één maand op naar 1 augustus 2013. Centrada stelt de Belastingdienst en de Staat der Nederlanden aansprakelijk voor de financiële schade die zij hierdoor lijdt.  

Gegevens niet compleet
Centrada heeft van slechts 3.500 van haar 8.600 huurders de correcte inkomensverklaringen ontvangen van de Belastingdienst. Daardoor is het bij 5.100 huurders niet mogelijk om de correcte inkomensafhankelijke huurverhoging aan te zeggen voor de wettelijke datum van 1 mei 2013.

Gelijke behandeling
Centrada en de HVOB staan voor een gelijke behandeling van de huurders en vinden het niet rechtvaardig om de inkomensafhankelijke huurverhoging alleen aan te zeggen aan de huurders van wie Centrada wel de inkomensverklaringen heeft gekregen. Daarom heeft Centrada, in overleg met de HVOB, besloten op basis van principes van rechtvaardigheid en transparantie de inkomensafhankelijke huurverhoging van al haar huurders van een sociale huurwoning met één maand uit te stellen naar 1 augustus 2013. Daarmee blijft de schade voor alle betrokken partijen zo beperkt mogelijk en krijgt de Belastingdienst extra tijd om de correcte verklaringen alsnog aan te leveren.

Aan de huurders van vrije sector huurwoningen, garages en overig (on)roerend goed van Centrada wordt de huurverhoging wel per 1 juli 2013 aangezegd.

Aansprakelijk
Door het uitstellen van de inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders van een sociale huurwoning loopt Centrada huurinkomsten mis. Centrada stelt de Belastingdienst en de Staat der Nederlanden aansprakelijk voor de gederfde huurinkomsten en de extra kosten die hieruit voortvloeien.

Waarom inkomensafhankelijke huurverhoging?
De inkomensafhankelijke huurverhoging is een belangrijke maatregel om de woningmarkt beter te laten functioneren. De extra huurverhoging voor huishoudens met een hoger inkomen die een sociale huurwoning huren, zou ertoe moeten leiden dat deze huishoudens op zoek gaan naar een huurwoning in de vrije sector of een koopwoning. Of, als ze niet verhuizen, in ieder geval een meer marktconforme huur betalen.

Daarnaast heeft Centrada de inkomsten van de inkomensafhankelijke huurverhoging nodig om de verhuurdersheffing te kunnen opbrengen.

De jaarlijkse huurverhoging wordt in alle volgende jaren weer gewoon per 1 juli geheven.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software