Benchmarking2

Centrada scoort BC in de Aedes Benchmark 2015

7 december 2015

Donderdag 26 november werden op het Aedes-congres voor woningcorporaties de resultaten uit de Aedes Benchmark 2015 bekend gemaakt. In de benchmark wordt gekeken naar de tevredenheid van de huurder en de bedrijfslasten. Centrada krijgt in deze benchmark een BC-score. Centrada doet mee aan dit onderzoek, omdat zij het belangrijk vindt om haar prestaties met andere woningcorporaties te kunnen vergelijken. Daarmee kan Centrada leren van anderen en de eigen prestaties verbeteren.

Tevredenheid huurder Centrada
Het huurdersoordeel bestaat uit de tevredenheid van huurders over de oplevering van de woning, de snelheid waarmee reparaties worden uitgevoerd, het resultaat van de uitgevoerde reparaties, de waardering van de huurder over dienstverlening bij niet-dagelijks onderhoud en de tevredenheid over het resultaat daarvan. Centrada scoort op dit onderdeel vergelijkbaar met de vorige benchmark en met het gemiddelde van de sector, namelijk een 7,3.

Bedrijfslasten Centrada
Onder bedrijfslasten vallen kosten die corporaties maken voor bijvoorbeeld personeel, kantoor, automatisering, advies, leefbaarheid en dergelijke. De gemiddelde bedrijfskosten per verhuurde woning zijn bij Centrada € 1.038. Deze gemiddelde kosten liggen € 70 hoger dan vorig jaar. Dit verschil wordt verklaard door hogere leefbaarheidsuitgaven (Centrada droeg in 2014 € 780.000 bij aan de realisatie van multifunctionele accommodaties in de stad) en lagere overige bedrijfsopbrengsten (een gemeentelijke vergoeding die Centrada in 2013 nog wel ontving, maar in 2014 niet meer).

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u de volledige Rapportage Aedes-benchmark 2015 lezen of de ‘Individuele positionering corporaties’.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software