Ondertekening1

Centrada treft maatregelen om huurachterstand te voorkomen

16 februari 2016

Vanmiddag is op het kantoor van Centrada aan de Wigstraat in Lelystad een samenwerkingsovereenkomst voor vijf jaar getekend tussen Deurwaarder.com en Centrada. Deze samenwerking is één van de maatregelen die Centrada treft om het aantal huurders met een huurachterstand terug te brengen en om huisuitzettingen te voorkomen.

Huurachterstand kan leiden tot grote betaalproblemen en uiteindelijk tot huisuitzetting. Daarom spant Centrada zich tot het uiterste in om te voorkomen dat er huurachterstanden ontstaan. Het incassobeleid van Centrada is streng en rechtvaardig. Huurders worden vanaf het eerste moment van achterstand direct aangesproken op hun betalingsverplichting. Door deze preventieve aanpak wordt voorkomen dat huurachterstanden zodanig oplopen dat deze bij de deurwaarder terecht komen en mogelijk een huisuitzetting volgt. Met huurders met een oplopende huurachterstand wordt persoonlijk contact opgenomen door een incassoconsulent.

Van incasso- naar gerechtsdeurwaarderskantoor

Hebben de inspanningen van de incassoconsulenten geen of een gering effect, dan besteedt Centrada de vordering uit aan een externe partij. Tot op heden werd gebruik gemaakt van de diensten van een incassobureau. Deze werkzaamheden zijn echter opnieuw aanbesteed aan een gerechtsdeurwaarderskantoor in plaats van een incassobureau. De reden hiervan is dat Centrada binnen het incassoproces zelf veel tijd en energie steekt in het zogenaamde minnelijke incassotraject, waarbij alle inspanningen zijn gericht op het in contact komen met de klant. Het is logisch om aanvullend op dit minnelijke traject een gerechtsdeurwaarder in te schakelen in plaats van een incassobureau. Centrada heeft met Deurwaarder.com prestatieafspraken gemaakt gericht op het goed en snel oplossen van de betalingsachterstanden, waarbij aandacht is voor de persoonlijke situatie van de huurder en het voorkomen van huisuitzettingen.  

Nieuwe rollen voor MDF en IDO
Naast de samenwerking met Deurwaarder.com zijn er meer maatregelen om huurschulden te voorkomen. Zo gaat Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) een andere rol vervullen bij het snel en actief begeleiden van huurders met betalingsproblemen. In samenwerking met het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO), Humanitas en Welzijn Lelystad start MDF deze maand met een wekelijks financieel spreekuur in de verschillende stadsdelen van Lelystad. Bewoners kunnen bij dit spreekuur terecht met eenvoudige financiële vragen, hulp bij het invullen van formulieren en/of het aanvragen van bijvoorbeeld toeslagen en dergelijke. Daarnaast is er een groep huurders met zwaardere schuldenproblemen, waarbij directe schuldhulpverlening gewenst is. Centrada heeft voor deze doelgroep met MDF afgesproken direct een afspraak te plannen bij de budgetconsulent van MDF. Ook het IDO gaat een aanvullende rol van betekenis spelen. Vrijwilligers van het IDO richten zich op huurders die extra zorg, aandacht en begeleiding nodig hebben.

Afspraken met GGD
Huurders met hoge huurachterstanden waarbij huisuitzetting dreigt en waar Centrada geen contact mee kan krijgen (ook wel getypeerd als zorgmijders), worden vanaf nu gemeld bij het Meldpunt Vangnet en Advies van de GGD. De GGD zet haar kennis en middelen in om contact te krijgen met de huurder en probeert afspraken te maken over het oplossen van de betalingsproblemen. Hierdoor kan mogelijke een gerechtelijke procedure en huisuitzetting worden voorkomen.

 

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software