geld21

Centrada verhoogt de huren dit jaar beperkt

7 april 2017

Centrada is met Huurderbelangenvereniging Ons Belang (HVOB) overeen gekomen de huren dit jaar beperkt te verhogen. Bijna driekwart van de huurders krijgt per 1 juli 2017 een huurverhoging die tussen de 0% en 0,3% ligt. Deze gematigde huurverhoging is een van de manieren waarop Centrada probeert een balans aan te brengen tussen wat huurders verdienen en wat zij kwijt zijn aan woonlasten.

Betaalbaarheid
De betaalbaarheid van het wonen in de sociale huursector staat steeds meer onder druk. De huren stegen in de afgelopen jaren harder dan de inflatie, terwijl de inkomens van veel huurders onder druk staan. Centrada zoekt daarom, in overleg met de HVOB, naar een balans tussen enerzijds een gezonde financiële toekomst voor Centrada en anderzijds een betaalbare huur. Met andere woorden: zowel de huishoudboekjes van Centrada als die van haar huurders moeten kloppen.

Jaarlijkse huurverhoging
Met de HVOB bereikte Centrada overeenstemming over de jaarlijkse huurverhoging die per 1 juli 2017 in gaat. Hoewel Centrada wettelijk gezien de huren gemiddeld met 1,3% mag verhogen, komt de gemiddelde huurverhoging dit jaar uit op 0,5%. Het grootste deel van de huurders (bijna driekwart) krijgt een huurverhoging van 0,3% of lager. De huurverhogingsbrief ligt vóór 1 mei bij de huurders op de mat.

Wie krijgt welke huurverhoging?
Het percentage huurverhoging dat een huurder krijgt is afhankelijk van drie zaken: het jaarinkomen van het huishouden, de huurprijs die de huurder nu betaalt en de huurprijs die Centrada vraagt aan een (nieuwe) huurder van een vergelijkbare woning.

Betaalt de huurder nu een huurprijs die rond deze vraagprijs ligt, dan verhoogt Centrada de huur niet of bijna niet. Betaalt de huurder een huurprijs die (ruim) onder deze vraagprijs ligt dan is het percentage hoger. Voor huurders met een jaarinkomen tot en met € 40.349 komt die verhoging niet boven 1,8% uit. Voor huurders met een jaarinkomen van meer dan € 40.349 geldt een maximum van 3,3%.

Met deze inkomensafhankelijke huurverhoging wil Centrada huurders die een woning huren die eigenlijk te goedkoop voor ze is, stimuleren om te verhuizen naar een vrije sector huurwoning of naar een koopwoning.

Meer maatregelen
Behalve een gematigde huurverhoging probeert Centrada ook op andere manieren het wonen in een sociale huurwoning betaalbaar te houden. Zo verruimde Centrada in de afgelopen jaren het aantal goedkope huurwoningen, door bij een nieuwe verhuring de huurprijs van circa 1.400 woningen te verlagen.

Tevens paste Centrada de regels bij de toewijzing van goedkope huurwoningen aan, zodat deze woningen alleen terecht komen bij kleine huishoudens die zijn aangewezen op huurtoeslag.

Centrada investeert daarnaast in energiebesparende maatregelen in haar huurwoningen, zodat de huurders kunnen besparen op de energierekening. Een voorbeeld is dat ruim 600 huurwoningen van Centrada zijn voorzien van zonnepanelen.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software