Een 7,5 voor de kwaliteit van de dienstverlening van Centrada

10 juni 2014

Centrada’s keurmerk voor zorgeloos huren is weer met twee jaar verlengd. De kwaliteit van de dienstverlening van Centrada werd beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 7,5. Centrada eindigt met deze score op plaats 92 van de 143 corporaties wiens dienstverlening in 2013 op alle onderdelen werd gemeten door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH).

Centrada is zich er zeer van bewust dat haar klanten zorgeloos willen huren en van Centrada een goede dienstverlening verwachten. Daarom brengt Centrada de tevredenheid van haar klanten onder meer in beeld met behulp van klantonderzoek, klantenpanels, analyse van klachten en een continue meting van de dienstverlening door KWH.
In vragenlijsten geven klanten aan hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld een uitgevoerde reparatie, het contact met Centrada of de begeleiding tijdens het opzeggen van de huur. Naast het oordeel van de klant, onderzoekt een gespecialiseerd bureau de kwaliteit van de telefonische dienstverlening; bijvoorbeeld hoe lang het duurt voordat de telefoon beantwoord wordt en welk antwoord de medewerker van Centrada geeft. Als laatste wordt gekeken naar de informatie voor klanten; is er informatie over diverse onderwerpen en is deze informatie duidelijk?

Al deze vormen van onderzoek leveren cijfers op. Deze cijfers worden volgens de meetsystematiek van het KWH-Huurlabel berekend tot een gemiddeld eindcijfer.
Uit de KWH-meting blijkt dat de klanten van Centrada vooral te spreken zijn over de dienstverlening van Centrada bij het opzeggen van de huur, het betrekken van een nieuwe woning, reparaties en onderhoud. Het behandelen van klachten moet worden verbeterd. Centrada gebruikt de aandachtspunten uit de KWH-meting om dit deel van de dienstverlening te verbeteren.
Daarnaast spant Centrada zich op andere manieren in om haar dienstverlening aan klanten te verbeteren. Zo hebben we de ontvangsthal verbouwd voor een optimale klantontvangst, hebben we de website vernieuwd en het digitale klantportaal ‘Mijn Centrada’ ingericht.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software