IMG_7707c_klein

Flevolandse woningcorporaties luiden noodklok bij Tweede Kamer

2 juni 2015

De Flevolandse woningcorporaties luiden gezamenlijk de noodklok bij de Tweede Kamer. Aanleiding hiervoor is dat woningcorporaties per 2016 hun sociale huurwoningen ‘passend moeten toewijzen’; woningzoekenden met een laag inkomen moeten een woning krijgen met een huur die past bij het inkomen. Omdat in Flevoland dergelijke goedkope huurwoningen schaars zijn, zijn de corporaties in deze provincie bang dat dit leidt tot langere wachttijden onder woningzoekenden met een laag inkomen. De Flevolandse woningcorporaties verzoeken de Tweede Kamer daarom om lokaal maatwerk mogelijk te maken. De brief die zij stuurden, wordt donderdag 4 juni behandeld in de Tweede Kamer.

Passend toewijzen
Per 2016 moeten woningcorporaties hun sociale huurwoningen ‘passend toewijzen’. Dit houdt in dat mensen met een inkomen tot aan de huurtoeslaggrens (22.000 euro voor 1- en 2- persoonshuishoudens en 29.000 euro voor 3-persoonshuishoudens), in 95% van de gevallen ook een woning moeten krijgen met een huur die daarbij past: voor 1- en 2-persoons huishoudens is dat maximaal 568 euro, voor meerpersoonshuishoudens max. 618 euro. Op zich heel logisch.

Jong, groot en energiezuinig
Flevolandse corporaties echter hebben relatief jonge, grote en energiezuinige woningen (gem. label B/C, versus landelijk label D), gebouwd in de naoorlogse groeiperioden. Door deze leeftijd en kwaliteiten hebben ze relatief lage energielasten, maar hoge huurprijzen. Woningen met een huur onder de genoemde huurgrenzen zijn in een aantal gebieden echt schaars. Het woningbezit ‘past’ dus minder goed bij het overgrote deel van de woningzoekenden. Gevolg: de wachtlijsten voor woningen met een huur onder de huurtoeslaggrenzen worden (veel) langer dan voor de woningen met een huur erboven.

Wachtlijsten lopen op
Veelal vinden corporaties het onaanvaardbaar dat juist hun belangrijkste doelgroep langer zou moeten wachten, dus zullen ze ervoor kiezen de huren te verlagen. Maar lang niet elke corporatie kan dat lijden, en daarom zullen sommige de lagere huuropbrengsten moeten compenseren met bijvoorbeeld (extra) woningverkopen. Echter: de opbrengst van die woningverkopen is, juist bij jongere corporaties, vaak nodig om geplande verduurzaming, herstructurering en nieuwbouw te kunnen betalen. Gevolg: die vernieuwing stagneert, en de sociale woningvoorraad wordt gestaag kleiner. En ook dát betekent dat uiteindelijk de wachtlijsten toenemen. Flevoland ervaart immers een toenemende vraag naar sociale woningen, en geen afnemende. Dat komt niet alleen door de crisis-effecten (baanonzekerheid, moeilijk hypotheek te krijgen) maar ook door de stijging van bijzondere doelgroepen: door bijvoorbeeld vergrijzing en extramuralisering neemt het aantal ouderen en zorgvragers snel toe, en ook de groep vergunninghouders groeit sterk (ca. 12 à 13 % van alle toewijzingen in Flevoland). Bovendien kennen veel gemeenten in Flevoland nog een autonome groei.

Bewoner, van klant naar kostenpost?
Samenvattend: de passendheidstoets leidt ertoe dat mensen met lage inkomens steeds minder keuze krijgen waar te wonen, en steeds langer zullen moeten wachten op een betaalbare huurwoning. Ook  het ‘integraal naar mensen kijken’, en mede op basis daarvan kunnen toewijzen, wordt steeds lastiger. Dit staat haaks op het beleid dat gemeenten dichtbij de burger integraal naar oplossingen zoeken voor vraagstukken waar mensen in hun leven mee geconfronteerd worden, en hen van daaruit zoveel mogelijk in hun kracht proberen te zetten.

Ruimere norm
De Flevolandse corporaties geven de Tweede Kamer in overweging een passendheidstoets te introduceren van 75 procent, in plaats van 95 procent, of op een andere manier de mogelijkheid van (lokaal) maatwerk inzake de passendheidstoets te faciliteren. Graag zouden zij met gemeenten en huurders hierover per gemeente heldere prestatieafspraken willen maken, die goed op de lokale situatie inspelen.

Deelnemende woningcorporaties
(alle corporaties met bezit louter in Flevoland):

  • Centrada, Lelystad;
  • GoedeStede, Almere;
  • Harmonisch Wonen, Lelystad;
  • Mercatus,  Emmeloord;
  • OFW, Dronten;
  • Patrimonium, Urk;
  • Woonpalet, Zeewolde.
webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software