Gemeente laat bewoners meedenken over groot onderhoud in de wijk

5 mei 2015

De komende periode wordt in een aantal woonwijken groot onderhoud uitgevoerd door de gemeente. Bewoners mogen hierover meedenken en suggesties doen voor aanpassingen in de openbare ruimte. De ideeën worden waar mogelijk meegenomen bij de vaststelling van het definitieve ontwerp. Deze werkwijze is succesvol gebleken in de Tjalk, waar bewoners al eerder mee mochten denken over het groot onderhoud. Bewoners uit de Kempenaar hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om mee denken over het groot onderhoud in hun wijk. Binnenkort volgen bewoners van Karveel 49, Galjoen 20 tot en met 30, een deel van Bongerd en Punter 34, 36 en 37. De uitvoering van werkzaamheden in Karveel vindt nog dit jaar plaats. Andere wijken zijn in 2016 aan de beurt. 

Bewoners uit genoemde wijken ontvangen een antwoordkaartje waarop zij de positieve punten en de aandachtspunten kunnen noemen die zij in hun directe woon- en leefomgeving ervaren. Op basis van alle verkregen informatie wordt een ontwerp gemaakt, waarin zoveel mogelijk wensen en ideeën van bewoners meegenomen zijn. Het ontwerp wordt besproken tijdens bijeenkomsten die per wijk worden georganiseerd. Op basis van het definitieve ontwerp start de uitvoering volgens planning.

In de volgende wijken vindt de uitvoering van het groot onderhoud nog dit jaar plaats. Over de uitvoering hiervan hebben bewoners al in een eerder stadium mee mogen denken.

  • Westkaap (nu in uitvoering tot en met juni)
  • Koraalrif (mei tot en met juli )
  • Strand (mei tot en met juli )
  • Klip (augustus tot en met december)
  • Kempenaar 11 en 14 ( mei tot en met september)
  • Punter 25,26,29,31 en 32 ( najaar)
  • Tjalk woongebied (najaar tot en met voorjaar 2016)
  • Gondel 28 ( najaar)
  • Karveel 49 (najaar)

Voor aanvang van de werkzaamheden worden bewoners door de gemeente over de exacte planning en uitvoering geïnformeerd.

Actuele informatie over werkzaamheden
De meest actuele informatie is te vinden op: www.lelystad.nl/grootonderhoud. Hier is per woonwijk alle informatie te vinden over het soort onderhoud, de meest actuele planning en de mogelijk te verwachten overlast.  Naast de gemeentelijke website is er ook een speciale Facebookpagina ‘groot onderhoud'.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software