bezoekgemeenteraad

Geslaagd werkbezoek gemeenteraad aan Centrada

19 november 2015

Directie en management van Centrada kijken met een goed gevoel terug op het werkbezoek van de gemeenteraad van Lelystad, afgelopen vrijdag 13 november. Daarbij waren ook vertegenwoordigers van Huurdervereniging Ons Belang (HVOB) en de Raad van Commissarissen van Centrada aanwezig. De ruim twintig raadsleden toonden hun interesse en betrokkenheid en stelden goede vragen. Daardoor kon een inhoudelijke discussie plaatsvinden over onderwerpen als de woonruimteverdeling en de leefbaarheid in Lelystad.

Uitdagingen
Centrada is een financieel gezonde woningcorporatie met 8.650 huurwoningen van goede kwaliteit. Sinds 2005 heeft Centrada 600 nieuwe woningen gebouwd en 5.000 woningen gerenoveerd. De prestaties van Centrada worden door haar partners in de stad (zoals de huurdersvereniging, de gemeente en zorgpartijen) hoog gewaardeerd. Kortom, een goede uitgangspositie voor de uitdagingen waarvoor Centrada de komende jaren wordt gesteld en waarover directie en management van gedachten wilden wisselen met de gemeenteraadsleden.

Betaalbaarheid
Zo is daar de nieuwe woningwet die sinds 1 juli 2015 geldt en allerlei maatregelen bevat die direct van invloed zijn op de betaalbaarheid van het wonen. Centrada spant zich hier enorm voor in, waarbij continu de balans moet worden gezocht in wat betaalbaar is voor de huurder en wat verantwoord is gezien de financiële toekomst van Centrada.

Prestatieafspraken
In diezelfde woningwet is geregeld dat de gemeente in haar Woonvisie thema’s kan benoemen waarop de woningcorporatie moet presteren. De prestatieafspraken maakt de gemeente vervolgens met de woningcorporatie én de huurdersbelangenvereniging, waarmee de HVOB een lokale overlegpartner is van gemeente Lelystad en Centrada.

Woonruimteverdeling
Dankzij de scherpe vragen van de gemeenteraadsleden, kon Centrada een toelichting geven op de feitelijke situatie als het gaat om de wachttijden. De gemeenteraadsleden waren zichtbaar verrast toen ze hoorden dat slechts 20% (nog geen 2.000) van alle ingeschreven woningzoekenden daadwerkelijk actief op zoek zijn naar een woning en dat de wachttijden voor een sociale huurwoning in Lelystad al sinds 2010 behoorlijk stabiel zijn (gemiddeld 3,2 jaar).

Leefbaarheid
De bijeenkomst werd afgesloten met een dialoog over de leefbaarheid in de wijken en buurten in Lelystad waar Centrada huurwoningen heeft. Centrada en de gemeente zijn daarin belangrijke partners van elkaar en wisselden van gedachten over de verdeling en taken en verantwoordelijkheden bij hun bijdrage aan leefbare wijken en buurten.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software