enquete

Goede respons op enquête onder woningzoekenden

26 september 2016

Centrada evalueert op het moment het woonruimteverdeelsysteem in Lelystad. Onderdeel van dit onderzoek is een online enquête onder ingeschreven woningzoekenden. Maar liefst 14,8% van de kleine 8.500 woningzoekenden nam de tijd om 22 vragen en stellingen te beantwoorden. Centrada is erg blij met de respons. Vooral de vele antwoorden op de open vragen leveren waardevolle informatie op voor de evaluatie.

Respons van 14,8%
Hoe ervaren woningzoekenden de werking van het woonruimteverdeelsysteem in Lelystad en de dienstverlening van Centrada? Om hier een antwoord op te krijgen, ontvingen een kleine 8.500 woningzoekenden die bij Centrada staan ingeschreven begin juni 2016 een uitnodiging om deel te nemen aan een online enquête.
De enquête bestond uit 22 (open) vragen en stellingen. Uiteindelijk vulden 1.253 woningzoekenden de vragenlijst (gedeeltelijk) in, wat neerkomt op een respons van 14,8%.

Representatief
De achtergrondkenmerken van de woningzoekenden die de enquête invulden, komen in grote lijnen overeen met de achtergrondkenmerken van alle ingeschreven woningzoekenden. De respons is daarmee voldoende representatief om uitspraken te doen die gelden voor alle woningzoekenden.

Waardevolle informatie
Centrada is erg blij met de respons. De deelname is goed te noemen voor een dergelijk type onderzoek. Opvallend is bovendien dat veel respondenten ook antwoorden hebben ingevuld bij de open vragen. Daar komt waardevolle informatie uit voor de evaluatie.

Eindrapport
Centrada gebruikt de uitslag van de enquête om de woonruimteverdeling in Lelystad te verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau RIGO Research en Advies.
Het eindrapport verschijnt naar verwachting in november en wordt op de website gepubliceerd.

Onder degenen die de vragenlijst hebben ingevuld, verlootte Centrada 20 cadeaubonnen van € 25,-. De gelukkigen hebben inmiddels bericht ontvangen. 

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software