IMG_1530c_klein

Grotere slaagkans voor 'gewone' woningzoekenden in 2017

10 mei 2017

In 2016 ondervonden reguliere woningzoekenden die op basis van hun inschrijfduur een woning krijgen toegewezen de nadelen van enerzijds een afname van het woningaanbod en anderzijds een toename van het aantal woningzoekenden dat met voorrang een huurwoning kreeg toegewezen. Dat blijkt uit de ‘Rapportage Woonruimteverdeling 2016’ van Centrada. De verwachtingen voor 2017 zijn gunstiger. Dan neemt het aantal ‘urgenten’ af en levert Centrada naar verwachting nieuwbouw huurwoningen op.

Passend toewijzen
Sinds 1 januari 2016 moet Centrada haar huurwoningen ‘passend’ toewijzen. Dit betekent dat Centrada 95% van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag een woning moet bieden met een huur die past bij hun inkomen. Om aan de norm te kunnen voldoen en om er tegelijkertijd voor te zorgen dat er voldoende woningaanbod is voor deze doelgroep, verlaagde Centrada eind 2015 de aanvangshuren van circa 600 woningen. Ook paste Centrada de huur-inkomen tabel aan, zodat woningzoekenden alleen kunnen reageren op woningen met een huur die past bij hun inkomen.

Uit de ‘Rapportage Woonruimteverdeling 2016’ blijkt dat Centrada in 2016 99% van de verhuringen passend toewees. Daarmee voldoet Centrada ruimschoots aan de norm van 95%. Daarnaast kan worden geconcludeerd dat deze toewijzingsnorm geen negatief effect heeft gehad op de slaagkansen van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag.

Beschikbaarheid woningen voor reguliere woningzoekenden
De slaagkansen van reguliere woningzoekenden ondervonden wel een negatief effect, namelijk van de toename van het aantal urgente woningzoekenden en de afname van het aanbod aan huurwoningen.

Het aantal verhuringen op basis van een urgentie nam in 2016 (209) met 50% toe ten opzichte van 2015 (139). Tegelijkertijd kwamen er 134 woningen minder beschikbaar voor verhuur (in totaal 632 woningen), doordat er minder huuropzeggingen waren en er geen nieuwbouw huurwoningen zijn opgeleverd. 

Door deze combinatie van factoren daalde het aantal verhuringen aan reguliere woningzoekenden van 81% in 2015 naar 66% in 2016. Daarmee werd het streven van 75% woningtoewijzingen aan reguliere woningzoekenden niet gehaald.

De wachttijd voor een huurwoning
De toename van het aantal urgenten had tot gevolg dat de gemiddelde wachttijd van woningzoekenden in 2016 daalde naar drie jaar. Immers, hoe meer woningen worden toegewezen op basis van urgentie, hoe korter de gemiddelde wachttijden. Daarom is het van belang om onderscheid te maken tussen de wachttijden voor alle woningzoekenden samen (inclusief urgenten) en de wachttijden van de reguliere woningzoekenden (zonder urgenten). De gemiddelde wachttijd van die laatste groep nam in 2016 met bijna 4 maanden toe tot in totaal vijf jaar.

Gunstige verwachtingen voor 2017
Voor 2017 zijn de verwachtingen voor reguliere woningzoekenden gunstiger. Lelystad heeft in 2017 minder vergunninghouders te huisvesten. Daarnaast levert Centrada nieuwbouw huurwoningen op. Door de verwachte afname in het aantal urgenten en de toename van het aanbod, zal in 2017 het streefpercentage van 75% woningtoewijzingen aan reguliere woningzoekenden weer worden gehaald. 

De rapportage en de prestatieafspraken
Centrada, Huurdervereniging Ons Belang (HVOB) en gemeente Lelystad maakten in 2016 prestatieafspraken met elkaar over onder meer de beschikbaarheid van sociale huurwoningen voor ‘niet urgenten’ en de ontwikkeling van de wachttijden. De ‘Rapportage Woonruimteverdeling 2016’ maakt deel uit van deze afspraken en wordt gebruikt als sturingsinstrument en om de afspraken te evalueren. De volledige 'Rapportage Woonruimteverdeling 2016' is te lezen op www.centrada.nl.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software