handtekeningHVOB

Huurdervereniging Ons Belang protesteert tegen stijgende huren

14 april 2015

Huurdervereniging Ons Belang (HVOB), de belangenbehartiger van de huurders van woningcorporatie Centrada, maakt zich grote zorgen over de betaalbaarheid van de huren. Met de jaarlijkse huurverhoging voor de deur, protesteerde de vereniging maandagmiddag 13 april tegen de stijgende huren door handtekeningen van huurders te overhandigen aan Martine Klaucke, manager Wonen bij Centrada, en Jop Fackeldey, wethouder Volkshuisvesting in Lelystad.

Verhuurderheffing
Voor het derde jaar op rij mogen de huren van sociale huurwoningen fors stijgen van minister Blok. Aan huishoudens met een inkomen tot € 34.229 mag dit jaar 2.5% huurverhoging worden gevraagd, 1.5% méér dan de inflatie. Huishoudens met een inkomen tussen € 34.229 en € 43.786 kunnen een huurverhoging van 3% krijgen, voor huishoudens met een inkomen boven € 43.786 gaat het zelfs om 5 %. Corporaties mogen deze huurverhoging doorvoeren ter compensatie van de verhuurdersheffing die het rijk de corporaties heeft opgelegd. In 2015 betaalt Centrada hier € 4,3 miljoen aan; de komende jaren loopt dit bedrag nog verder op.

Financieel in de knel
De HVOB sluit met haar actie aan bij de landelijke campagne ‘Blokkeer de huurverhoging’ van de Woonbond. De Woonbond lanceerde de campagne om aan politiek en verhuurders duidelijk te maken dat steeds meer huurders financieel in de knel zitten door de hard stijgende huren. Joop Roosemalen, voorzitter van de HVOB: “Hoewel Centrada een gematigd huurbeleid voert, willen we met deze actie een signaal afgeven. Met dit huurbeleid kunnen de huren voor het derde jaar op rij ver boven inflatie stijgen. Het roer moet om.”

Begrip
Dat huurders de stijgende woonlasten, onder meer door huurverhogingen, steeds moeilijker kunnen opbrengen, baart ook Centrada zorgen. “Uiteindelijk staan wij voor betaalbaar wonen, voor mensen die het niet breed hebben”, meent Klaucke. “Betaalbaarheid is voor ons geen randvoorwaarde, maar een hoofddoelstelling.” Klaucke heeft dan ook begrip voor de actie van de HVOB. “Het huishoudboekje van de huurder staat onder druk. Veel woonlasten nemen toe, terwijl inkomsten onzekerder worden. Daarom spannen we ons in om de prijzen van de sociale huurwoningen bewust laag te houden voor huishoudens met een inkomen tot € 34.229. We verwachten dat de gemiddelde huurverhoging voor deze doelgroep bij Centrada dit jaar rond de 2% zal liggen.”

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software