Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Centrada en HVOB

HVOB en Centrada ondertekenen nieuwe samenwerkingsovereenkomst

19 september 2017

Op maandag 18 september ondertekenden Centrada en Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Voor deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst waren verschillende aanleidingen zoals de invoering van de nieuwe Woningwet, de gewijzigde Wet op overleg Huurder en Verhuurder en het feit dat de vorige overeenkomst uit 2013 niet meer op alle punten actueel was.

Eén van de punten uit de nieuwe Woningwet is dat de huurdersvereniging een grote rol en verantwoordelijkheid krijgt bij het maken van prestatieafspraken. Voorheen werden deze afspraken gemaakt tussen de woningcorporatie en de gemeente. Nu is de huurdersvereniging een gelijkwaardige partner in het traject. Deze nieuwe rol krijgt nu al gestalte bij het project Jol, waar de HVOB zich actief inzet om bewoners te betrekken bij het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Een andere belangrijke wijziging in de samenwerkingsafspraken is dat de huurdersvereniging nu ook zelf onderwerpen kan agenderen waarover zij advies wil uitbrengen. Ook bestaat Centrada dit jaar 20 jaar en is het deze maand precies 40 jaar geleden dat de eerste corporatiewoning werd opgericht. Een mooi moment om de belangenbehartiging van de huurders opnieuw vast te leggen.

Belangen huurders vertegenwoordigen
De HVOB vertegenwoordigt de belangen van de ruim 8.400 huurders van Centrada. Om dit goed te kunnen doen, wordt de huurdersvereniging actief betrokken bij de totstandkoming van beleid van Centrada. Tijdens de overleggen die regelmatig plaatsvinden, geeft de HVOB Centrada advies over onderwerpen als onderhoud, toewijzingsbeleid, huurprijzen en leefbaarheid in de wijken. En voor bepaalde onderwerpen heeft de HVOB bovendien instemmingsrecht. Door het ondertekenen van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, kan de HVOB nog beter de belangen van de huurders vertegenwoordigen.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software