geldhuisje

Lagere huur voor ruim 600 nieuwe huurders bij Centrada

14 december 2015

Centrada vraagt een lagere huur aan nieuwe huurders van ruim 600 van haar huurwoningen. Daarmee zorgt Centrada er voor dat er voldoende aanbod blijft voor woningzoekenden met de laagste inkomens én dat zij ook nog in aanmerking kunnen komen voor woningen met meer kwaliteit.

Het besluit is een reactie op de nieuwe regels van de overheid. Vanaf 1 januari 2016 is Centrada namelijk verplicht om woningzoekenden met de laagste inkomens te huisvesten in de goedkoopste huurwoningen. Met dit zogenaamde ‘passend toewijzen’ wil de overheid voorkomen dat huurders snel in betalingsproblemen komen en dat het bedrag dat het Rijk moet uitgeven aan huurtoeslag te hoog oploopt.

Voldoende aanbod voor laagste inkomens
Woningen met iets meer kwaliteit, zoals energiezuinige woningen, grote eengezinswoningen of levensloopbestendige seniorenwoningen, hebben vaak een hogere huurprijs dan woningen zonder deze extra kwaliteit. Door de nieuwe regels zouden woningzoekenden met een laag inkomen niet meer voor deze woningen in aanmerking kunnen komen en zouden zij ook langer moeten wachten op een woning. Centrada wil dit voorkomen.

Verlaging bij nieuwe verhuring
Centrada doet dit door voor 635 woningen een lagere huur te vragen aan de nieuwe huurder, dus op het moment dat de woning vrij komt voor verhuur. De verlaging voor de nieuwe huurders ligt tussen de €10 en €110 per maand. De gemiddelde huurverlaging voor deze 635 woningen is €50 per maand.

Centrada houdt nauwlettend de effecten van de nieuwe toewijzingsregels in de gaten. Als de regels nadelige gevolgen hebben voor de wachttijd of de keuzevrijheid van bepaalde groepen huurders, zal Centrada in overleg met de gemeente maatregelen nemen.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software