geldhuisje

Lagere huur voor ruim 800 nieuwe huurders

26 oktober 2016

Centrada vraagt per 1 november een lagere huur aan nieuwe huurders van ruim 800 van haar kleine huurwoningen. Daarmee zorgt Centrada er voor dat er voldoende betaalbare huurwoningen zijn voor kleine huishoudens met de laagste inkomens. De huurverlaging is één van de manieren waarop Centrada wonen betaalbaar wil houden voor haar huurders. Centrada maakte hierover afspraken met Huurderbelangenvereniging Ons Belang (HVOB) en de gemeente.

Kleine huishoudens
Per 1 november 2016 verlaagt Centrada de huur van ruim 800 kleine (twee- en driekamer-) appartementen met een sobere kwaliteit van gemiddeld € 570 naar circa € 460 per maand. Het gaat om woningen die uitsluitend bedoeld zijn voor kleine huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Verlaging bij nieuwe verhuring
De nieuwe huur wordt aangepast zodra de woning beschikbaar komt voor verhuur. Daarmee heeft de huurverlaging geen directe gevolgen voor huurders die op dit moment één van de ruim 800 woningen huren die zijn geselecteerd voor huurverlaging. Echter als zij door deze verlaging meer huur betalen dan een nieuwe huurder, dan wordt hun huur de komende jaren niet, of met een lager percentage verhoogd bij de jaarlijkse huurverhoging.

Betaalbaarheid
Eind 2015 verlaagde Centrada al de huur van ruim 600 woningen.
Behalve door de huur te verlagen, probeert Centrada de woonlasten van haar huurders betaalbaar te houden door te investeren in energiebesparende maatregelen. Zo wordt er naar gestreefd om de servicekosten in de complexen laag te houden, bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen die stroom opwekken voor de algemene ruimten.
Sinds kort staat er op de website van Centrada een huurwijzer, ontwikkeld door het Nibud. Woningzoekenden kunnen hiermee zelf bekijken welke huur passend is voor hun situatie.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software