Maatregelen zorgen voor kortere wachttijd huurwoning

23 april 2014

Maatregelen die Centrada in overleg met de gemeente nam om de wachttijden voor een betaalbare huurwoning in Lelystad te verkorten, zijn succesvol. Uit de ‘Rapportage Woonruimteverdeling 2013’ blijkt dat het experiment loten en de aanpassing van de woningbezettingsnormen van eengezinswoningen leiden tot kortere wachttijden bij zogenaamde spoedzoekers en gezinnen, zonder dat dit een negatief effect lijkt te hebben op de wachttijd voor andere (reguliere) woningzoekenden.

Eind 2012 constateerden Centrada en de gemeente dat de wachttijd voor een betaalbare huurwoning in Lelystad opliep. De economische crisis zorgde voor een gebrekkige doorstroming naar de koopmarkt, waardoor enerzijds de vraag naar betaalbare huurwoningen toenam en anderzijds het aanbod afnam.
Centrada besloot daarom, in samenspraak met de gemeente, om een aantal maatregelen te nemen die ervoor moesten zorgen dat de wachttijden zouden teruglopen.

Experiment loten
Bij wijze van experiment verlootte Centrada in de jaren 2012 en 2013 15% van de betaalbare huurwoningen die beschikbaar kwamen voor verhuur. Daardoor hebben woningzoekenden die onverwacht en snel een betaalbare huurwoning nodig hebben (spoedzoekers) gelijke kansen.

Uit een evaluatie blijkt dat de woningzoekenden die reageren op de te verloten woningen te kort staan ingeschreven om via hun inschrijftijd in aanmerking te kunnen komen voor een betaalbare huurwoning. Tevens blijkt dat de ‘spoedzoekers’ gemiddeld genomen binnen een jaar nadat zij voor het eerst hebben gereageerd, een woning hebben. Het loten lijkt daarbij geen negatief effect te hebben op de wachttijd van de woningzoekenden die een woning krijgen toegewezen op basis van hun inschrijfduur. Geconcludeerd kan worden dat het experiment loten ervoor zorgt dat de beoogde doelgroep (spoedzoekers) sneller aan een betaalbare huurwoning komt.

Aanpassing woningbezettingsnorm
Gezinnen hebben in Lelystad te maken met de langste wachttijden. Centrada besloot daarom in goed overleg met de gemeente om per 1 januari 2013 de zogenaamde woningbezettingsnormen van eengezinswoningen aan te passen. De woningbezettingsnormen bepalen de verhouding tussen het aantal kamers van de woning en het aantal personen waarmee de woningzoekende wil verhuizen. Grote (schaarse) eengezinswoningen worden daardoor toegewezen aan grote(re) huishoudens. Vastgesteld kan worden dat de aangescherpte woningbezettingsnormen er in ieder geval voor zorgen dat de bezettingsgraad van de in 2013 verhuurde eengezinswoningen gemiddeld met een half persoon is toegenomen. Ook de wachttijd voor gezinnen daalde.

Evaluatie woonruimteverdeling
Dit jaar evalueert Centrada met de gemeente het huidige woonruimteverdeelsysteem. Op basis van deze evaluatie wordt nieuw beleid geschreven voor 2015-2018. In ieder geval worden de effecten van het loten en de aangescherpte woningbezettingsnormen hierbij betrokken.

Andere conclusies
Uit de ‘Rapportage Woonruimteverdeling 2013’ zijn meer interessante conlusies te trekken, zoals:

  • Centrada hielp in 2013 door nieuwbouw maar liefst 36% meer woningzoekenden aan een woning dan in 2012.
  • Maar 19% van alle ingeschreven woningzoekenden was in 2013 daadwerkelijk actief op zoek naar een woning. De groep woningzoekenden die na inschrijving niet (meer) reageert wordt steeds groter (81%). Deze groep heeft zich waarschijnlijk uit voorzorg ingeschreven en bouwt inschrijfduur op.
  • Gemiddeld genomen heeft een woningzoekende nadat deze (ooit) heeft gereageerd op een woning binnen 17 maanden een woning. Hiermee zet de dalende lijn die in 2012 is ingezet door.

Voor meer informatie over de woonruimteverdeling in 2013 kunt u het volledige rapport lezen.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software