1408bewonerscommissie_2

Nieuwe bewonerscommissie voor De Buizerd

6 augustus 2014

Op dinsdag 5 augustus 2014 is de nieuwe bewonerscommissie voor het complex De Buizerd opgericht. De oude bewonerscommissie had eerder dit jaar te kennen gegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden. Deze commissie was helaas te klein geworden, omdat meerdere leden vanwege gezondheidsredenen moesten stoppen met hun werkzaamheden.

Dit was aanleiding voor vier enthousiaste heren om zich aan te melden als een nieuwe bewonerscommissie voor De Buizerd. De heren willen zich nadrukkelijk bezig houden met het behartigen van de belangen van de bewoners. Ook wordt er een aparte commissie gevormd voor het beheer van de recreatiezaal in De Buizerd en het organiseren van activiteiten.

Centrada wil graag ‘Samenwerken aan wonen’. Hiervoor zijn goede contacten met bewoners van groot belang. Daarom is Centrada erg blij met deze nieuwe bewonerscommissie. Met deze bewonersvertegenwoordiging kan Centrada van gedachten wisselen over verschillende onderwerpen. Hierdoor weet Centrada wat er leeft onder de bewoners, kan Centrada inspelen op wensen en ideeën en natuurlijk kunnen en mogen er kritische vragen worden gesteld. 

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software