xparlementaireenquetelogo_jpg_pagespeed_ic_gokgm5h

Parlementaire enquête woningcorporaties biedt kansen

4 juni 2014

Op dit moment onderzoekt de Tweede Kamer de woningcorporaties door middel van een parlementaire enquête. Dit speelde zich tot nu toe vooral achter de schermen af. Binnenkort verandert dat: op 4 juni starten de openbare verhoren. Daarom leggen we graag uit waarom de Tweede Kamer de woningcorporaties onderzoekt en wat dat betekent voor Centrada.

Incidenten
In de afgelopen twintig jaar waren er een aantal incidenten bij woningcorporaties. Variërend van fraude tot verkeerde investeringen en financieel wanbeheer. Daarom onderzoekt het parlement nu hoe dat kon gebeuren. Ook de rol van de politiek, toezichthouders en gemeenten wordt onderzocht. Dat onderzoek moet uiteindelijk leiden tot verbeteringen, zodat zulke misstanden niet meer kunnen voorkomen. 
Gelukkig is Centrada zelf geen onderwerp van onderzoek. Net als de meeste andere woningcorporaties in Nederland werken wij hard aan onze kerntaak: goede en betaalbare woningen verhuren aan mensen. 
Wel hebben wij last van zaken die bij andere corporaties niet goed gingen. Corporaties staan immers financieel garant voor elkaar. Als een individuele corporatie schade loopt, kan het zijn dat de andere corporaties financieel moeten bijspringen via een saneringsbijdrage.

Kansen
De corporaties in Nederland zien de parlementaire enquête als een kans om te verbeteren. We willen goed en betaalbaar wonen ook in de toekomst veilig stellen. Daar staan we als sector voor.
Corporaties hebben in het verleden steken laten vallen. Soms lieten we ons te veel meeslepen door uiteenlopende wensen van de samenleving. En in andere gevallen hebben we juist onvoldoende open gestaan voor de meningen en wensen van de samenleving. Dat betreuren we.
Maar tegelijkertijd ging er veel ook gewoon goed. De Nederlandse sociale huurwoningen behoren tot de beste in de wereld. Sinds midden jaren 90 hoeft daar geen miljarden overheidsgeld meer in. Zonder overheidssubsidie realiseerden woningcorporaties veel nieuwbouw. Met gemeenten en maatschappelijke organisaties verbeterden we de leefbaarheid in kwetsbare wijken. Huurders zijn over het algemeen tevreden over hun huis en over onze dienstverlening.

Verbeteringen
Vooruitlopend op de uitkomsten van de parlementaire enquête, werken woningcorporaties momenteel hard aan oplossingen om de sector beter te laten functioneren en te vernieuwen. Uitgangspunten zijn efficiënt en effectief, met het hart op de goede plek. We nemen geen grote risico’s, die onze draagkracht te boven gaan. En omdat corporaties financieel garant staan voor elkaar, werken we aan een plan waardoor de branche kan ingrijpen als een individuele corporatie onverantwoorde risico’s neemt. Verder verbeteren we onze professionaliteit en werken we aan het omlaag brengen van de bedrijfslasten.
We zijn transparant over de keuzes die we maken bij de inzet van middelen en resultaten die we bereiken. Huurders, gemeenten en andere partners hebben een duidelijke stem in beslissingen hierover.
We hopen dat ook de parlementaire enquête zal leiden tot duidelijkheid en verbeteringen in het Nederlandse systeem van woningcorporaties.

Zelf hebben we als Centrada de afgelopen tijd in onze organisatie ook al stappen gezet:

  • In de afgelopen 10 jaar renoveerde Centrada 5.000 huurwoningen en bouwde Centrada 800 woningen, waarvan er 400 geschikt zijn voor ouderen en zorgbehoevenden.
  • De beheerlasten van Centrada liggen lager dan het gemiddelde in de sector.
  • Centrada vermeed stelselmatig risico’s, zoals grondposities, commercieel vastgoed en ‘exotische’ financiële producten.
  • Centrada vindt het van groot belang dat er voldoende betaalbare de huurwoningen zijn in Lelystad voor huurders die aangewezen zijn op huurtoeslag. Daarom heeft bijna 99% van de huurwoningen van Centrada een netto huurprijs onder € 699,48. Tot die huurprijs kunnen huurders aanspraak maken op huurtoeslag.
  • De woningen van Centrada scoren goed als het gaat om hun energielabel. Namelijk 77% van de huurwoningen van Centrada heeft energielabel C of beter (landelijk is dat 44%).
  • Centrada hielp in 2013 door nieuwbouw maar liefst 36% meer woningzoekenden aan een woning dan in 2012.
  • In 2013 zijn de verschillende teams binnen Centrada gestart om de werkprocessen te verbeteren en deze zo op elkaar af te stemmen dat maatwerk aan de klanten wordt geleverd.

In ons Ondernemingsplan kunt u lezen waar Centrada voor gaat en staat.
Antwoorden op de meestgestelde vragen over de Parlementaire Enquête Woningcorporaties vindt u hier.
Voor meer informatie over de Parlementaire Enquête kunt u kijken op http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/pew/index.jsp

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software