Pleingesprekken: bewoners in gesprek met organisaties voor een betere buurt

1 mei 2014

Samen met de gemeente, Welzijn Lelystad, de politie en verschillende wijkraden organiseert Centrada in mei zogenaamde pleingesprekken. Een afvaardiging van de genoemde organisaties verzamelt op een centraal punt in de wijk, bij een zogenaamde koffiekar. Buurtbewoners zijn vervolgens van harte welkom om een kopje koffie/thee te komen drinken en te praten over de wijk waar zij wonen.

Motiveren, stimuleren en faciliteren
De betrokken organisaties zijn benieuwd naar de bevindingen en ideeën van de bewoners. Het doel is om initiatieven die een prettige en schone woonomgeving tot doel hebben, te motiveren, stimuleren en faciliteren. Ook het bevorderen van goede sociale contacten is een belangrijk speerpunt.

Draagvlak
In voorgaande jaren zijn er ook pleingesprekken gehouden in verschillende wijken en buurten van Lelystad. Wel is de insteek veranderd. Hadden betrokken organisaties in het verleden vaak een initiërende rol, nu willen zij het initiatief graag bij de bewoners laten. Richard Booij,  gebiedsregisseur bij Centrada: ‘We willen graag van de bewoners horen wat er speelt in de wijk en waar behoefte aan is. Maar onze rol is ondersteunend. De praktijk heeft ons geleerd dat initiatieven veel meer draagvlak en kans van slagen hebben, als ze vanuit bewoners komen.’

Data en locaties
De pleingesprekken vinden plaats op de volgende data en locaties:
Woensdag 7 mei 2014. Jol 29
Dinsdag 13 mei 2014, Deltawijk, parkeerplaats naast Haringvliet 55
Donderdag 22 mei 2014, Stelling 14/15

De pleingesprekken starten om 15.00 en duren tot ongeveer 16.30 uur.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software