SSA40017

Renovatie in plaats van sloop voor woningen Agoradek-complex

5 april 2012

Vanwege de economische recessie en de effecten daarvan op de koopwoningmarkt, heeft de projectontwikkelaar die de sloop en nieuwbouw zou uitvoeren van het Agoradek-complex zich teruggetrokken uit het project. Centrada heeft om die reden besloten over te gaan tot renovatie van de woningen.
M
et de renovatie krijgen de woningen een kwaliteitsimpuls, zodat toekomstige bewoners er weer met veel plezier kunnen wonen.

Het Agoradek-complex bestaat uit de parkeergarage van de gemeente, met daarop het Chinese restaurant en 45 huurwoningen van Centrada.

De voorgeschiedenis
Lange tijd waren Centrada en gemeente Lelystad in gesprek over de aanpak van het Agoradek-complex. Omdat het complex een belangrijk onderdeel is van het Masterplan Stadshart én vanwege knelpunten in de opzet, inrichting en staat van onderhoud van de parkeergarage en de woningen, besloten de gemeente en Centrada in 2010 voor sloop van het complex en herontwikkeling van de locatie. Deze optie genoot de voorkeur boven renovatie, omdat herontwikkeling een aantrekkelijker resultaat oplevert dat beter aansluit bij de al gerealiseerde ontwikkelingen in het Stadshart. Op de locatie van het Agoradek-complex zouden onder andere circa 150 koopappartementen terugkomen.

 

De woningen
De woningen op het Agoradek hebben een mooie plattegrond en liggen op een aantrekkelijke locatie. Centrada garandeert dat er na de renovatie weer met veel plezier kan worden gewoond. De voormalige huurders van de woningen op het Agoradek krijgen voorrang bij toewijzing als de woningen, na renovatie, weer voor verhuur worden aangeboden. Zij zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

De gemeente heeft besloten vooralsnog niet tot herontwikkeling over te gaan van de parkeergarage. Renovatie van de parkeergarage is wel een optie. Deze optie wordt ingebracht bij de raadswerkgroep Parkeerexploitatie en wordt de komende periode nader uitgewerkt met Centrada.

 

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software